Eilandje

Stad keurt wijziging goed voor ontwerp openbaar domein Montevideowijk en Limaplein

Vandaag keurde de stad de wijziging goed voor het definitieve ontwerp van het openbaar domein voor de Montevideowijk-Noord en het Limaplein.

De Montevideowijk is de wijk op het Eilandje waarin zich onder andere het Red Star Line Museum, het Ballet van Vlaanderen, de Montevideopakhuizen en de Shop bevinden. De wijzigingen in het ontwerp zorgen voor een optimale verkeersafwikkeling in deze wijk.

Verkeersafwikkeling Montevideowijk-Noord
In het gewijzigde ontwerp wordt de bestaande wijkcirculatie deels aangepast:

– De binnenstraten van de Montevideowijk worden volledig ingericht volgens het principe van het Beeldkwaliteitplan Eilandje en het Groenplan: een gelijkvloerse aanleg met een centrale rijweg geflankeerd door een strook met bomen, parkeerplaatsen en voetpaden. Om de fietsers optimaal comfort te geven zal deze straat voorzien worden van fietscomfortstroken in gezaagde kassei. Momenteel wordt nog onderzocht of de hele straat of alleen enkele stroken vlakke kasseien zullen krijgen (afhankelijk van welke technische uitvoering mogelijk is).

– De Kattendijkdok-Westkaai blijft dubbelrichting.

– Langs de Kattendijkdok-Westkaai wordt er een wandelzone in blauwe steen voorzien, die de wandelboulevard langsheen de dokranden vervolledigt. Opgeteld bij de aanleg van de parkzones tussen de torens resulteert dat in een aangename en groene omgeving.

– De Montevideostraat
Blijft dubbelrichting tussen de Braziliëstraat en de Kattendijkdok-Westkaai.
Wijzigt naar enkelrichting van oost naar west tussen de Rijnkaai en de Braziliëstraat. Deze wijziging van rijrichting is noodzakelijk om de wijk rechtstreeks ontsloten te houden naar de Rijnkaai, zonder dat men moet rondrijden langs de Amsterdamstraat en het verkeerslicht. Dit heeft ook een positief effect voor de verkeersafwikkeling op de hoofdas Londen- en Amsterdamstraat aangezien het bestemmingsverkeer van de wijk de lichten met de kaaien niet bijkomend belast.

– De Braziliëstraat
blijft enkelrichting van zuid naar noord tussen de Amsterdamstraat en de Montevideostraat.
wijzigt naar enkelrichting van noord naar zuid tussen Limastraat en de Montevideostraat. Hierdoor kan het verkeer in een lus rond de Montevideopakhuizen rijden.

– De Limastraat wijzigt naar enkelrichting van oost naar west. Hierdoor kan het verkeer in een lus rond de Montevideopakhuizen rijden.


– Het kruispunt Rijnkaai-Montevideostraat wordt aangepast zodat uitrijden en rechts afslaan mogelijk is voor wagens, vrachtwagens en touringcars.

Aanpassing_Wijkcirculatie_copyright_stadAntwerpen

Riviercruiseschepen
Voor de riviercruiseschepen worden er definitieve maatregelen genomen:

Voor bevoorrading
Er kan over de dokrand gereden worden van zuid naar noord voor het bevoorraden van de riviercruiseschepen. Leveranciers rijden ter hoogte van het Limaplein terug op de rijbaan via een voorziene doorsteek langsheen de toren. Bovendien zijn er reeds walstroomkasten geplaatst aan de dokrand voor de nutsvoorzieningen. Hierdoor moeten de dieselmotoren van de schepen niet blijven draaien. Dit is een grote meerwaarde voor de woonkwaliteit op het eilandje.

Voor touringcars
In de Kattendijkdok-Westkaai, langs de woontorens, kan er op de rijbaan gestationeerd worden om toeristen in en uit touringcars te laten stappen. Zij kunnen dan via de parken en paden tussen de woontorens rechtstreeks van en naar de verschillende aanmeerplaatsen van de boten gaan. Op de kop van het Limaplein komt er bovendien een wachtzone voor touringcars. Deze parkeer- en wachtzones kunnen gebruikt worden door de riviercruises, maar ook door andere entiteiten in de wijk zoals het Red Star Line Museum. Van op het nieuw aangelegde Limaplein is het veilig en aangenaam wandelen naar alle toeristische trekpleisters in de wijk.

Limaplein

Het Limaplein (tussen de Limastraat en de Kattendijksluis) wordt als een autovrij evenementenplein ingericht. Het plein biedt plaats voor kunst en kan als locatie dienen voor tijdelijke evenementen. Ter hoogte van de toekomstige rolbrug wordt een zitruimte voorzien.

Verder voorziet het gewijzigde ontwerp volgende zaken:
de Limastraat wordt enkelrichting in functie van de verkeersafwikkeling van het (toeristische) busverkeer.
tussen de Limastraat en de Montevideopakhuizen wordt er ruimte voorzien voor terrassen en voor een aantal dwarsparkeerplaatsen en boomvakken.

De definitieve heraanleg van alle straten en het Limaplein start, als alles volgens planning verloopt, in het voorjaar van 2017. Het einde is voorzien voor het najaar van 2018, onder voorbehoud.