Rozemaai

Stad werkt verder aan nieuwe toekomst voor Rozemaai

De Antwerpse wijk Rozemaai is in volle verandering. De komende jaren werkt de stad er samen met Woonhaven Antwerpen en Vlaanderen stap voor stap verder aan huisvesting, straten en groen. Een van de eerstvolgende stappen is de aanleg van een park langs de Donkse beek, waarvan de voorbereidende werken starten in het najaar van 2016. Om alles in goede banen te leiden, heeft de stad een masterplan opgemaakt.

In de wijk Rozemaai kwamen eerder al een nieuw jeugd- en ontmoetingscentrum, volkstuintjes en een speeltuin. Woonhaven is ook volop bezig met de vernieuwing van haar patrimonium in de wijk. Eind 2017 zijn de eerst twee gebouwen klaar. Het ‘masterplan publiek domein Rozemaai’ zal verder vorm geven aan deze wijk in volle ontwikkeling.

Masterplan voor Rozemaai: water, groen, routes en ontspanning

Een masterplan is een visiedocument dat in grote lijnen vastlegt hoe een gebied er in de toekomst moet uitzien. Het vormt dus de basis voor toekomstige projecten.

Bij het masterplan Rozemaai gaat aandacht naar de natuurlijke elementen in de wijk: de Donkse beek en het bos en groen. Verder staan de routes voor verschillende weggebruikers en ontspanning centraal. De ambitie is om tegen 2030 alle plannen voor de wijk uitgevoerd te hebben.

 • Water
  De Donkse Beek verdween in de jaren 60 doordat de gronden werden opgehoogd. Nu zal de grond uitgegraven worden waardoor de beek weer zichtbaar wordt. Hij wordt ruimer en er zullen waterpoelen worden aangelegd. Regenwater dat in de wijk terechtkomt, zal naar de beekvallei worden afgevoerd via een regenwaterafvoersysteem.
 • Groen
  Het bos op Rozemaai zal toegankelijker worden. Langs de beekvallei wordt het bos een park met volkstuintjes, speeltuintjes, picknickplaatsen, enzovoort. Hier is ook ruimte voor wijkfeesten en andere evenementen. De uitgegraven grond van de beekvallei zal worden gebruikt om een groene berm aan te leggen langs de A12.
 • Routes
  Voor het autoverkeer worden twee lussen gecreëerd: één langs de Ferdinand Verbieststraat en één langs de Ekersesteenweg. Vanuit deze lussen zijn alle woningen en parkeerplaatsen bereikbaar. Het huidige fietspadennetwerk wordt uitgebreid met routes door de wijk en langs de beekvallei. Langs de A12 wordt het begin van de fietsroute naar Hoevenen/Stabroek aangezet. Er komt een lichtgeregelde oversteek op de Ekersesteenweg waarlangs de fietsostrade door Oude Landen zal aansluiten op de fietsostrade naar Essen langs het spoor. In een volgende fase wordt deze fietsostrade verder doorgetrokken naar de wijk Schoonbroek onder de Transcontinentaalbrug. Voetgangers hebben ook een groot netwerk van paden ter beschikking die vanuit de wijk helemaal tot in de beekvallei lopen en die de zit- en speelplekken met elkaar verbinden.
 • Ontspanning
  In en aan het nieuwe park zullen onder meer zitbanken, uitkijkpunten, speelplekjes en een brug komen. Het bestaande speelterrein blijft behouden. De huidige sportruimte op Rozemaai zal opnieuw ingericht worden, met nieuwe velden en opgefriste kleedkamers.

Eerste stap masterplan: park langsheen de oude Donkse beek

De oude Donkse Beek werd opgenomen in het masterplan. De beek stroomde tot in de jaren vijftig door Rozemaai en bracht water vanuit Ekeren en de Oude Landen tot in het Groot Schijn. Nu liggen tussen de bomen nog altijd restanten van deze beek. Vanaf het najaar van 2016 starten de voorbereidingen om hier opnieuw een park in te richten.

In 2017 start de stad met de aanleg van paden, zitbanken, een brug en een uitkijkheuvel. Doorheen de beekrestanten komt een avontuurlijk pad met stapstenen. In de richting van het zuidelijk deel wordt de beek breder. Het regenwater van de gebouwen en straten in de woonwijk zal voortaan in greppels afstromen tot in de beek. In de beek zelf worden dammen geplaatst en errond worden nieuwe bomen aangeplant.

Buurtbewoners gaven hun mening

Op 21 maart 2015 konden de bewoners van Rozemaai hun mening geven over dit masterplan door te zeggen wat ze het liefst in hun buurt wilden. Zo’n  140 bewoners gaven hun mening. De resultaten van de bevraging heeft de stad mee in het masterplan verwerkt.

Uit de reacties bleek onder meer dat de buurt een duidelijke voorstander is van rommelmarkten, de Wissel Box en een uitbreiding van de volkstuinen en pluktuinen. Verder suggereerde de buurt ook meer vuilnisbakken, meer openbare fietsenstallingen en een grote hondenloopzone. Daarnaast bleek uit de resultaten ook dat er veel vraag is naar meer zitplekken, picknickplekken en een route die de verschillende speelplekken met elkaar verbindt. Met al deze resultaten wordt rekening gehouden in het masterplan en bij de verdere uitwerking ervan.