Sinksenfoor

Sinksenfoor toch op de Gedempte Zuiderdokken in 2013 en 2014

 

De Sinksenfoor gaat in 2013 en 2014 toch door op de Gedempte Zuiderdokken. Het stadsbestuur bereikte een akkoord met de eisers in kort geding. Alle lopende procedures worden nu stopgezet.

Door de uitspraak van de rechter in kort geding kon de Sinksenfoor niet meer doorgaan op de Gedempte Zuiderdokken in 2013. Het stadsbestuur is dan ook op zoek gegaan naar een andere locatie om de foor te laten plaatsvinden, namelijk op de Scheldekaaien.

Na overleg tussen de eisers in kort geding en het stadsbestuur is er nu een overeenkomst bereikt en kan de Sinksenfoor doorgaan op de vertrouwde locatie, de Gedempte Zuiderdokken, zowel dit jaar als in 2014. Alle lopende procedures worden nu stopgezet. De juridische onduidelijkheid rond het feitelijk gebruik van de Zuiderdokken is daarmee van de baan.

De stad engageert zich dat er streng op zal worden toegekeken dat de politiecodex integraal wordt nageleefd. De politie zal zo dagelijks geluidsmetingen houden en optreden bij klachten. Het geluid is begrensd tot 90 decibel, vanaf 22 uur wordt dit 80 decibel en één uur voor sluitingstijd wordt de maximumgrens voor geluid verlaagd tot 70 decibel.

De stad kan nu ten volle verder werken aan het GRUP Binnenstad en aan een kwaliteitsvolle invulling voor de Gedempte Zuiderdokken, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokkenen.

De Sinksenfoor zal dit jaar doorgaan van 18 mei tot en met 23 juni 2013. De opbouw start zo snel mogelijk na het doorlopen van de noodzakelijke procedures.

Dankzij een constructieve samenwerking tussen de stad en de eisers, los van alle procedures, is er een oplossing bereikt die de belangen van de stad, de eisers in kort geding, de foorkramers en de bezoekers van de foor vrijwaart.

Ook andere evenementen op de Gedempte Zuiderdokken kunnen blijven doorgaan maar worden begrensd in tijd en onderworpen aan door de stad in concreto te bepalen voorwaarden.