Konijnenwei

Aanleg buurtpark Konijnenwei van start

Op het Zuid in Antwerpen wordt De Konijnenwei heringericht zodat deze groene ruimte nog meer als buurtpark kan gebruikt worden. De werken startten vandaag, dinsdag 23 mei, en duren in principe tot in november.

De Konijnenwei is een groene zone naast het justitiegebouw op het Zuid. Het stadsbestuur wil op korte termijn het gebruik ervan als groene open ruimte verhogen, door te zoeken naar een geschikte parkinrichting. Daarnaast wil het met de aanleg van een buurtparking van 150 plaatsen een oplossing bieden voor de toegenomen parkeerdruk in de buurt.

Schepen Rob Van de Velde: “De buurtbewoners van de Konijnenwei konden in februari 2015 via een praatplan kiezen welke elementen het park volgens hen zeker moest bevatten. Deze voorkeuren werden samen met de ontwerper verwerkt. Het voorontwerp dat hieruit voortvloeide werd in september 2015 afgetoetst bij de buurtbewoners, en in februari 2016 werd het definitieve ontwerp voorgesteld.”

Dat definitieve ontwerp bevat heel wat nieuwe elementen, aldus de schepen: “Het park is ongeveer 10 hectare groot, 4 procent daarvan wordt ingenomen voor de parking. Een stelsel van paden maakt het terrein beter toegankelijk. Langs die paden komen zit- en picknickplekken. Verder zullen geluidswallen, hagen en 45 nieuwe bomen het terrein meer beslotenheid geven. De nieuwe Konijnenwei zal overigens ecologisch beheerd worden. Verder wordt de bestaande speeltuin uitgebreid met een zone voor avontuurlijk spelen: heuvels, een wadi, boomstammen, rotsblokken, en een zone voor de allerkleinsten met nieuwe speeltoestellen. Er komt ook een trapveldje met tribune. En de hondenwei van 2000 vierkante meter krijgt een trainingsparcours.”

Om het terrein bereikbaarder te maken richt de stad aan de Zuidersingel een nieuwe voetgangersoversteek met verkeerslichten in.

Timing werken
De werken, die op dinsdag 23 mei startten, zullen tot in november dit jaar duren. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het aanplanten van de nieuwe bomen wat langer op zich laten wachten, tot in het voorjaar van 2018. De stad investeert in totaal 623.000 euro in de vernieuwing van de Konijnenwei.