Droogdokkeneiland, Scheldekaaien

Aanleg Droogdokkenpark start in 2016

De Scheldebocht op het Eilandje wordt het schilderachtige decor voor het Droogdokkenpark, dat de stad vanaf 2016 zal aanleggen. Aan dit park komt ook een nieuw Maritiem Museum. Geen duf ‘bootjesmuseum’, maar wel een interactief museum dat maritiem erfgoed combineert met een ontdekkingstocht door de actieve droogdokken.

In het Masterplan Scheldekaaien kreeg het Droogdokkeneiland, een gebied van 15 hectare, gelegen in het noorden van Antwerpen, een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek. Door de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde vormt het projectgebied een scharnierpunt tussen stad en haven.

Evenementen

In het winnende ontwerp van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects wordt het nieuwe park tussen stad en haven uitgerust met een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, een nieuwe dijk die Antwerpen moet beschermen tegen de verwachte hogere waterstanden en een parkzone met ruimte voor tijdelijke evenementen. Tegen 2023 moet ook een gloednieuw Maritiem Museum de deuren openen. “Daarbij zal zeker de knowhow van Marieke Van Bommel van pas komen. Zij zette eerder het Maritiem Museum in Rotterdam opnieuw op de kaart en werd recent aangesteld als nieuwe directeur van het MAS”, aldus schepen van Cultuur Philip Heylen (CD&V).

Momenteel worden er nog altijd schepen hersteld in de droogdokken tussen de Droogdokkenweg en het Kattendijkdok. “Om die havenactiviteit niet te hinderen, verloopt de omvorming van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park in fases”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). “Dit jaar worden de ontwerpplannen verder uitgetekend en gebeuren op het terrein al voorbereidende werken zoals de aanleg van een tijdelijke werfweg. In de eerste aanlegfase in 2016-2017 wordt de waterkering verhoogd en krijgt het terrein een Belvédère of uitkijkpaviljoen met een uniek zicht op de Schelde en de haven. Dit gebeurt tegelijkertijd met de aanleg van een nieuwe dijk en een natuurlijke getijdenoever. In 2018 wordt de Droogdokkenweg definitief heraangelegd. Daarna volgt de aanleg van de rest van de tussenliggende parkzone, zo’n 8,5 hectare.

Interactief museum

Naast een park, wil Antwerpen op het Droogdokkeneiland ook een Maritiem Museum realiseren. “Uit een haalbaarheidsstudie bleek dat de bestaande gebouwencluster van AWN (Algemene Werkhuizen Noord) op de droogdokkensite de meest geschikte locatie is om een dergelijk museum in Antwerpen te ontwikkelen. Het moet een interactief museum worden dat niet alleen verschillende maritieme collecties en varend erfgoed van stad, haven en particulieren samenbrengt, maar waar je ook zelf de herstelling van schepen kan bekijken in de droogdokken”, zegt Philip Heylen. “Nog deze legislatuur maken we budget vrij voor de architectuurwedstrijd voor het museum, dat een derde museum wordt in de culturele maritieme as op het Eilandje, naast het MAS en de Red Star Line.”

Het museum moet in 2023 openen, bij de start van de reconstructie van het middeleeuwse vrachtschip, de Doelse Kogge, dat een van de pronkstukken van het museum moet worden. Het budget voor het museum is geschat op 13 tot 17 miljoen euro.

Bron
Het Laatste Nieuws – 06 Mei 2015
Pagina 18