Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel

Demagoge en beuzelaar Yasmine Kherbache slaagde er weer in om tijdens de laatste repliek mijn woorden te verdraaien. En omdat enkele schrijfgrage journalisten dit klakkeloos overnemen, publiceer ik graag letterlijk mijn antwoord.

Ik heb allerminst gezegd dat er op stadsontwikkeling niets gebeurd zou zijn. Verre van. Ik heb wel de vinger op de wonde gelegd van de voorbije legislatuur, namelijk dat er een gebrek aan executie was. Veel plannen, weinig doen. En ook dat er een fundamenteel verschil is in visie.

Tot slot toon ik aan dat ik op korte tijd realiseer, samen met de privé het budget zal aanzwengelen EN de regierol zal versterken in deze stad.

Hierbij mijn antwoord op de aantijgingen dat er niet gepland en niet geïnvesteerd zal worden:

 

Ik heb opmerkingen gekregen van Mw Kherbache, Mr Mertens en Mw Almaci.

 

Laat mij beginnen, mw Kherbache met een mythe uit de wereld te helpen. U beschouwt Stadsontwikkeling zowat als de sterkste prestatie van uw voorgangers in de stad. En het klopt dat het Eilandje een heuse transformatie heeft doorgemaakt. En het klopt dat de stad aaneenhangt van de masterplannen. Maar het klopt niet dat dit bestuur zoals u zegt, wat verder werkt op uw plannen, onvoldoende budget voorziet voor stadsontwikkeling en dat de investeringsmotor in 2016 stilvalt. En het klopt nog minder dat wij de regierol uit handen zullen geven aan de privé.

Laat mij beginnen met het laatste: U kent deze organisatie niet. U koppelt het terugschroeven van de overheaduitgaven op het team stadsbouwmeester en AG STAN aan het loslaten van de regierol. De regie in deze stad, Mw Kherbache is de afdeling Ruimtelijke planning. Daar wordt het RSA geëvalueerd, daar wordt het verdichtingsonderzoek gevoerd en ook daar worden de bredere plannen en RUPS opgemaakt. De enige afdeling binnen stadsontwikkeling waar niet wordt bespaard, integendeel, er zullen mensen bijkomen. Waarom? Omdat het noodzakelijk is!

De demografische groei noopt ons tot versnelling. Op alle gebied. Niet alleen residentieel, maar ook bedrijfsmatig. Ik ga na +70 jaar beleid niet mekkeren dat er scholen tekort zijn, dat er woningen tekort zijn. Neen, ik begin te plannen, te regisseren. Gouverner s’est prévoir, mw Kherbache.

En daarnaast verschillen wij inderdaad fundamenteel van visie. U ging voor de maakbare stad, op de tekentafel, zoals U dacht dat het moest, met complete verstarring als uitkomst. Ik maak ruimte voor ondernemen, voor creëren en een organische groei, gekoppeld aan een rijke maar flexibele planning.

En zo kom ik bij uw eerste opmerking, dat we gewoon wat verder zouden doen. Mw Kherbache, dat zou pas een grote stommiteit zijn, gewoon voortdoen.

Voortdoen met masterplannen maken zonder uitvoering (ik geef 1 voorbeeld: vorige legislatuur 11 mio gebudgetteerd Scheldekaaien, 0 uitgevoerd, of neen, 2,5 mio uitgegeven aan …… plannen), of voortdoen zonder globale visie op parkeren (Antwerpen heeft als enige Vlaamse grootstad GEEN deftige parkeerroute) – je wou de auto uit de stad, maar voorzag geen parkeeroplossingen – en had ook geen mobiliteitsvisie zoals in de Londenstraat, waar u een mobiliteitsplan baseerde  op aanwezigheid van 2 trams. Nu die er niet zijn, en u eerst iedereen in de file zet, zonder trams aan te leggen hoopt u dat iedereen wegblijft uit filefrustratie. Wij passen voor dat soort sluipmoord. Generaal Lemanstraat kon collega Kennis wel nog blokkeren.

of nog, voortdoen met bedrijven zolang aan het lijntje te houden dat ze naar Mechelen of Gent vluchten,

dat allemaal gewoon voortdoen, dat zou pas slechte stadsontwikkeling zijn.

 

Met die nieuwe visie van plannen in samenwerking met de wereld erbuiten, slaag ik erin om op 10 maand ism Collega Heylen een geschikte locatie Arresthuis te vinden, slaag ik erin om een tien jaar oud dossier nl Handelsbeurs met steun van de Vlareg op te lossen, is er een lijst van tien RUPS die zullen opgemaakt worden om eindelijk vooruit te plannen, is er overeenstemming met de fed overheid voor de aankoop van restgronden groene singel, zal Konijnenpark ontstaan ipv een mislukte speeltuin, zal tegen eind 2015 Noorderlaan en Luchtbal de commerciële invulling krijgen die ze verdient, is er een nieuwe bouwcode en vooral, zal er een organisatie staan die gegroeid is vanuit duidelijke doelstellingen.

 

Budgettair hebben uw voorgangers 60 mio ontwikkeld over 6 jaar. De helft van wat u plande werd nooit uitgevoerd. Er ging 30 mio naar Eilandje. Ik ga 57 mio doen, waarvan inderdaad 41 de eerste 3 jaar. Dat klopt. En ook bij mij gaat de helft naar 1 project, nl Scheldekaaien. En terecht.

Maar ik doe drie dingen om ook daarna meer te doen investeren in de stad dan u ooit voor mogelijk hield:

1. we gaan projecten uitvoeren Mw Kherbache en partners daarbij actief ondersteunen

2. ism de private partners zullen meer en meer combiprojecten stijl Spoor Noord worden opgezet. En we gaan dit inderdaad moeten opdrijven. Want voor al die voorzieningen, voor al die nieuwe woningen, die binnenkort nodig zijn, daar heeft deze stad geen geld voor. En nogmaals, ik ga binnen 70 jaar niet zitten bleiren dat het allemaal too little too late was.

3. En het verdichtingsonderzoek zal nieuwe opportuniteiten in de districten bieden. Het zou echter ongepast zijn om nu al de sites te gaan volplannen. Dus in de tweede helft van de legislatuur komen daar nieuwe opportuniteiten, die we met de private partners zullen ontwikkelen.

Ik ga nog in op enkele details van uw betoog, spijtig genoeg doorspekt met wel wat  leugens:

–        Tijdverlies op de scheldekaaien. Na drie jaar stilstand moet je wel culot hebben om dit te komen vertellen. Voor het eerst is er een planning en volgend jaar wordt gestart. U verloor exact drie kostbare jaren en had met de 11 geplande miljoen al een eerste zone kunnen beveiligen, maar vertikte het.

–        Geen sprake van Spoor Oost? 200.000 euro budget voor verder onderzoek en NMBS werd gevraagd om tijdelijke invulling toe te staan.

 

Samengevat mw Kherbache:

– voor het eerst wordt nagedacht over woonoplossingen voor andere mensen dan de betere

middenklasse (in zowel koop als huur)

– voor het eerst wordt nagedacht over energierenovatie en hoe we dat als stad kunnen stimuleren,

ipv schamele 150 gevels die u hielp renoveren via premies

– voor het eerst wordt er vooruit gepland en niet gemekkerd tot het te laat is

– er wordt meer geïnvesteerd dan voordien, alleen inderdaad niet op kap van de belastingbetaler

– en er is voor het eerst stadsregionaal overleg, iets dat rond Antwerpen NOOIT eerder is gelukt

Tot zover de rechtzetting van uw opstel.

 

Mr Mertens, mijn opstel gaat uit van uitdagingen en oplossingen. Ik las ooit een opstel “Hoe durven ze”, dat vooral grossierde in verwondering en frustratie, maar onvoldoende oplossingen bood. Ik heb hier in de commissie de hand uitgereikt naar uw fractie en ik doe dat vandaag opnieuw.

Samen met collega Homans willen wij oplossingen bieden voor de aanstormende wooncrisis. Er is 2.750.000 om in Antwerpen nieuwe woonvormen te stimuleren en aan die mensen die het het hardst nodig hebben een opstapje te bieden naar kwalitatief wonen. Ik wil die miserie in 2060 net zo goed als u beëindigen. Voor het eerst is er geld voor. Ik doe door, maar uw suggesties zijn welkom, uw negativisme in mijn ogen echter verloren moeite. Kom achteraf dus niet klagen dat u van niks wist en werd uitgesloten. En voor het gemak hebt u in uw betoog de 40 miljoen grond- en panden die gaan naar betaalbaar wonen in de stad algauw vergeten vermelden.

En ja, als ik ondernemers wil stimuleren in deze stad, dan is het om die mensen met wiens miserie u zo graag pronkt, een job te geven. Alleen al een goede invulling van Noorderlaan/Luchtbal kan tot 1500 jobs opleveren.

 

Mw Almaci, om te voorkomen dat in Antwerpen in de toekomst het aandeel open en groene ruimte lager blijft dan 30m² per persoon (in commissie mw Daout) dienen we voornamelijk 2 dingen te doen:

1. groenblokken vanuit de stad richting de rand laten groeien

2. ook in de rand een deel van de verdichting opnemen, wetende dat de stad hierin zal voorop lopen

Net dat is de rol van die stadsregionale aanpak.

 

Misschien toch nog toevoegen dat u zich ook eens moet afvragen of de mathematische toets van uw vraag wel steek houdt.  Gezien de heftige stadsgroei en de de facto veel tragere vergroening is het focussen op cijfers per inwoner als fetisj gewoonweg niet realistisch. De aaneensluiting van groene, zachte zones is dat wel. Het aantal vierkante meter groenvernieuwing en groenontsluiting is dat ook. Wat dat betreft zal de komende legislatuur een sterke stap voorwaarts gezet worden en zo’n 70 ha groen worden herontwikkeld en ontsloten:

–        Zuid 20 ha

–        LO 39 ha

–        Centrum 1 ha (excl heraanleg Harmonie)

–        Park Groot Schijn 10 ha

 

Tabel 1

Overzicht Budget 2008-2013 Realisaties vs planning

  Plan Realisatie %Realisatie
Eilandje 14.707.315 7.000.000 47%
Scheldekaaien 10.585.559 2.500.000 23% (enkel kosten plannen)
Centraal Station 15.403.028 7.000.000 45%
Groene Singel 2.457.430 1.400.000 57%
Stadsprojecten 19.667.248 11.000.000 56%
Totaal 62.820.580 28.900.000 46%

Additioneel werd 23.000.000 besteed aan Elandje via andere budgetten. Daardoor werd ook 60 mio uitgegeven, maar werd ontstellend zwak gescoord op executie van brede stadsplanning.

 

Tabel 2

Overzicht Budget 2014-2019

  Plan Realisatie %Realisatie
Eilandje 4.709.330 7.000.000 -33%
Scheldekaaien 27.122.343 2.500.000 +100%
Centraal Station 0 7.000.000 -100%
Groene Singel 4.721.416 1.400.000 +230%
Stadsprojecten 21.137.827 11.000.000 +97%
Totaal 57.690.916 28.900.000 +100%

Ondanks het dalende totaalbudget zal een betere spreiding worden toegepast en zullen meer projecten ook werkelijk uitgevoerd worden.

Geef een reactie