Groenplan

Antwerpenaar denkt mee na over groen in de stad

In het Ecohuis in Borgerhout werd afgelopen zaterdag het groenplan van de stad Antwerpen besproken. Tientallen Antwerpenaars konden zelf hun ideeën aan de man brengen en aangeven wat hun prioriteiten zijn.

Afgelopen zomer vonden er in de veertien landschappen van de stad Antwerpen en de districten wandelingen plaats, waar deelnemers (gebruikers en omwonenden) aanbevelingen mochten doen over wat er allemaal beter kan. De vaakst terugkomende voorstellen werden door de stad gebundeld en zaterdag voorgelegd aan de deelnemers van het stadsgesprek.

De veertien landschappen werden samengebracht in vijf gebieden: Scheldepark, Noorderpark, Zuiderpark, Centrumpark en Schijnpark. Per gebied was er een werkgroep opgesteld, waar de deelnemers van het stadsgesprek zich op voorhand voor konden inschrijven.

Concrete maatregelen

“Elke groep krijgt drie concrete maatregelen voorgeschoteld, die voortgekomen zijn uit de wandelingen”, zegt Koen Kuylen van Antwerpen aan ’t Woord, een van de moderatoren van de gesprekken. “De deelnemers moeten beslissen wat volgens hen prioriteit is voor het gebied. Samen met een landschapsarchitect wordt dat punt verder uitgewerkt.”

Rob Van de Velde, schepen van Groen, sloot zich aan de vijf werkgroepen om mee in dialoog te gaan. “Het stadsgesprek is een succes”, zegt Karina Rooman, projectleider van het Groenplan. “We krijgen veel input: nieuwe, verse ideeën van wat bewoners en gebruikers van het groen in en rond de stad belangrijk vinden. Tijdens de workshops zien we ook kruisbestuivingen tussen de deelnemers, die elkaar zo op nog nieuwe ideeën brengen. Alles wat hier besproken wordt zullen we verwerken, als aanvulling op het Groenplan.”

De bevindingen van de verschillende werkgroepen worden overgemaakt aan het schepencollege en toegevoegd aan het Groenplan. Dat groenplan zit momenteel nog in de ontwerpfase. Op basis van de bevindingen van het stadsgesprek zaterdag wordt de visie gestroomlijnd en afgestemd op de districten. In het voorjaar van 2016 wordt het definitieve groenplan verwacht, waar ook meteen een actieplan aan gekoppeld wordt. JAN STASSIJNS

Met Krachtvoer, Tafels van Morgen en het Stadsgesprek over het Groenplan van de stad Antwerpen heeft de Antwerpenaar afgelopen weekend zijn grijze hersencellen op volle toeren laten draaien. Ideeën werden uitgewisseld over de impact van voedsel op milieu, maatschappij en cultuur. Hoe kunnen we de aanwezige groengebieden in en rond de stad beter aanpassen aan zijn bewoners en gebruikers? Hoe kookt u zonder verspilling? Uw krant was aanwezig bij die activiteiten en maakte een overzicht van hoe het er aan toeging.

GvA, 17 oktober 2015