In de pers, Moorkensplein

Auto’s blijven welkom in deel Moorkensplein

De as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat blijft niet alleen open voor openbaar vervoer, maar ook voor het doorgaand verkeer. Dit is nu beslist in het voorontwerp Moorkensplein.
Het Antwerpse schepencollege keurde vrijdag het voorontwerp voor het Moorkensplein in Borgerhout goed. De Mellaertsstraat wordt doodlopend, maar de as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat blijft open voor openbaar vervoer en doorgaand verkeer met een aansluiting op de Zonstraat.

Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) zegt dat aan deze beslissing heel wat discussie is voorafgegaan. “Deze as toegankelijk houden voor wagens is noodzakelijk om de buurt bereikbaar te houden”, zegt Van de Velde. “We behielden sowieso de straat voor de bussen van De Lijn. Als we deze as zouden knippen voor doorgaand verkeer, dan overbelasten we de Kroonstraat en de Provinciestraat. Als college namen we een beslissing. We hebben de helft van het oorspronkelijke plan overgehouden: het andere deel van het plein wordt wel autovrij.”

Verkeersremmers

Zowel in de Eliaertsstraat als de Sergeyselsstraat komen verkeersremmers. Langs het districtshuis van Borgerhout komen vijf parkeerplaatsen. De straat achter het districtshuis, in het verlengde van de Maréestaat, wordt ingericht als een woonerf met eveneens vijf parkeerplaatsen waarvan één parkeerplaats voor personen met een beperking en twee plaatsen voor autodelen.

Speelfontein

Op het Moorkensplein zelf wordt de speelfontein verplaatst. Door die ligging wordt de nieuwe ingang voor alle administratieve diensten aan de zijkant van het districtshuis geaccentueerd. De renovatie van het oude districtshuis start eind april. De hoofdingang van het gebouw blijft voorbehouden voor ceremonies.

Het huidige Velo-station wordt tot zijn maximumcapaciteit verhoogd.

In het voorontwerp staat het aanplanten van dertien nieuwe bomen. De linde die er al staat, blijft op zijn huidige plaats. De buurtboom en de magnolia krijgen een andere stek op het plein. Het nieuwe Moorkensplein telt zo zestien bomen.

In het voorjaar kan de buurt een uitnodiging verwachten voor een infomoment rond het voorontwerp. De suggesties van de bewoners worden bekeken binnen het definitieve ontwerp. Tegen het najaar van 2016 zal dat definitieve ontwerp klaar zijn. De werken aan het plein starten vermoedelijk half 2017.

GvA, 12/03/2016