Scheldekaaien

Bewoners mogen kaaien mee invullen

SCHEPEN WIL MEER LEVENDIGHEID OP KAAIEN, MAAR BELOOFT INSPRAAK

Wat mag er na de komende heraanleg nog op de Scheldekaaien? “Geen Sinksenfoor”, zeggen de bewoners van de wijk Sint-Andries en het Zuid. “Akkoord”, zegt schepen Van de Velde. “Maar kunnen concerten of sportveldjes wel? En wat denken jullie van een speeltuin?” Van volgend voorjaar af wil de schepen de bewonersparticipatie bij het project opnieuw in gang zetten.

Ruim 50 buurtbewoners gingen gisterenavond luisteren naar schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) die in ontmoetingscentrum Costa aan de Sint-Andriesplaats de stand van zaken in het dossier over de heraanleg van de Scheldekaaien kwam toelichten. “Voor het eerst ligt er nu een duidelijke planning op tafel”, zegt Van de Velde. “Die hebben we samen met de Vlaamse regering opgemaakt. Het zal heel belangrijk zijn om volgend jaar in juni, na de verkiezingen, opnieuw te gaan aankloppen bij de nieuwe Vlaamse regering om dit dossier als prioriteit te blijven behandelen. We hebben het geld uit Vlaanderen nodig om snel te kunnen blijven werken.” Nu al heeft de Vlaamse regering 8,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het stabiliseren van de kaaimuur ter hoogte van de Mexico Natie. “In 2014 starten we met de heraanleg van de Scheldeaai ter hoogte van Sint-Andries en het Zuid”, zegt de schepen. “Op onze meerjarenplanning hebben we daarvoor 15,3 miljoen euro ingeschreven. In 2015 starten we met de heraanleg van het droogdokkenterrein. Dat kost 4,5 miljoen euro. Tegen eind 2015 wordt de Rijnkaai heraangelegd, de kostprijs daar bedraagt 7,9 miljoen euro.”

Parkeergarage

“Ik weet dat er ongerustheid is”, zegt Van de Velde. “Maar ik kan iedereen geruststellen. Aan de plannen zoals ze door het architectenbureau zijn opgemaakt, wordt niet gemorreld. Ze blijven behouden. Er is wel één ding: in juni hebben we ontdekt dat de ondergrondse parkeergarage aan de Scheldestraat niet haalbaar is. Er werden te veel voorwaarden opgelegd om ze commercieel te kunnen uitbaten. Er is een onderzoek bezig naar mogelijke alternatieven. Dat onderzoek wordt in december afgerond. In januari kunnen we vertellen wat de oplossing is. Wellicht wordt de parking een paar meter verlegd. Verder lijkt het me nuttig om eens samen te praten over de invulling van de kaaien. Er mag, wat mij betreft, best wat meer leven in de brouwerij komen.”

“Geen Sinksenfoor”

“Bedoelt u dat de Sinksenfoor een plaats krijgt op de Scheldekaai?”, wilde een bewoner weten. “Nee”, zegt Van de Velde. “Ik denk bijvoorbeeld wel aan kleine concerten en sportvelden die er in de zomer tijdelijk kunnen. En waarom geen speeltuin? Maar als jullie vinden dat er niets mag gebeuren op de heraangelegde Scheldekaaien zou ik dat spijtig vinden maar leg ik me daar al mens bij neer.” “Komt er een tram op de heraangelegde Scheldekaaien?”, luidde een andere vraag. “Dat staat nog niet vast”, zegt de schepen. “Het overleg daarover loopt nog met De Lijn en met de Vlaamse regering. We gaan wel investeren in het wegdek. De Scheldekaaien blijven de route voor uitzonderlijk vervoer van en naar de haven. Voor die uitzonderlijke transporten moeten we een stevig wegdek hebben, met een speciaal versterkte ondergrond. Daar zulen we rekening mee moeten houden.” “Zal er gebouwd worden op de Scheldekaaien bij het water?”, wilde een bewoner nog weten. “Wel ter hoogte van het Loodswezen en van Hangar 26”, aldus Van de Velde. “Maar niet op andere plaatsen. U heeft een appartement gekocht met zicht op de Schelde. Het zou niet fair zijn om daar dan een rij gebouwen voor te gaan plaatsen.”

FILIP MARSBOOM
© 2013 Het Laatste Nieuws

Geef een reactie