Uncategorized

Buurt slachthuis moet groene long worden

De plannen om de ongebruikte slachthuissite te doen heropleven krijgen concreet vorm. AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, heeft een ontwerpbureau aangeduid. Dat wil een derde van de totale oppervlakte omvormen tot groenzone.

AG Vespa heeft het Nederlandse Palmout Urban Landscapes en het Gentse architectenbureau De Smet Vermeulen aangeduid voor de opmaak van een masterplan voor de slachthuissite. Voor de openbare ruimte doen de bureaus een beroep op een landschapsarchitect, voor de mobiliteitsafwikkeling wordt een mobiliteits­expert geraadpleegd.

Zowat 30 tot 40 procent van de totale oppervlakte wordt groenzone. Zo komt aan de kant van de Lange Lobroekstraat een langgerekt park, en wordt haaks op de Slachthuislaan het kleinere parkje Kalverwei aangelegd. In beide groengebieden is er ruimte voor sport en ontspanning.

De kade van het Lobroekdok wordt in twee opgedeeld: een ruimte voor bedrijvigheid en een plek voor groen en ontspanning. In het plan is de zuivering van het dokwater opgenomen, wat de mogelijkheid biedt om een zwemdok aan te leggen en alles met waterplanten op te fleuren. De kade zou een aantrekkelijke zone met een centraal uitkijkpunt worden.

De achterliggende buurt zou door het doortrekken van enkele straten uit haar isolement worden gehaald. Voor de slachthuishallen zelf stelt het ontwerpbureau een invulling voor met een markt, een school en andere bedrijvigheid. (dbs)

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden