Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Centers moeten buurt doen heropleven

De centers in Borgerhout zijn de 59 ruimtes onder de gemetste spoorwegberm met bogen langs de Singel. Ze dateren van eind 19de eeuw en vormen de grens tussen de Singel en Borgerhout intra muros. De stad wil de centers ontwikkelen en zo het gebied rond de Engelselei opwaarderen.

De centers bevinden zich langs de Engelselei, tussen het Luitenant Naeyaertplein en de Turnhoutsebaan. De ontwikkeling ervan gebeurt in verschillende fases.

In een eerste fase worden tien testcenters in gebruik genomen door Studio Start vzw, ontwikkelaar van betaalbare werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers.
Zo worden verschillende activiteiten in deze ruimtes uitgetest en nadien geëvalueerd.
Zaterdag openen zes centers: Center 5, Atelier Recup, de Klopperij, Koetswerk, Waarkshop en Padoum. Zij gebruiken gedurende twee jaar een center om hun werking uit te bouwen.

Atelier Recup gaat met gerecupereerde materialen aan de slag en opent er een werkatelier. De Klopperij is een creatieve ondernemer die er een ontmoetingsplek wil creëren waar mensen gezellig iets kunnen drinken en genieten van verschillende activiteiten. Koetswerk is een fietsatelier waar mensen, met tips van de fietsenmaker, hun fiets kunnen herstellen. Waarkshop is een knutselatelier voor kinderen uit de buurt. Padoum is een startend wolwinkeltje. Center 5 ten slotte vormt de centrale plek, een ontmoetingscentrum waar jongeren uit de buurt ruimte krijgen om samen te komen. De overige centers worden gebruikt als sanitaire ruimte en opslagplaats.

In een tweede fase realiseert AG VESPA zes kijkcenters als showmodel. In een derde fase, onder voorbehoud van voldoende publieke financiering, worden 53 centers ontwikkeld.

De verdere evolutie van de centers is te volgen via: http://www.agvespa.be/projecten/centers-borgerhout-vergeten-straat.