In de pers, slachthuissite

“Dat is hier geen café”

Op de gemeenteraad kwam het gisterenavond tot een zware aanvaring tussen schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) en Groen.

Gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) maakte op de gemeenteraad van gisterenavond nogmaals zijn standpunt duidelijk over voorontwerp van het masterplan Slachthuis, Noordschippersdok, Lobroekdok. Volgens Giebens dreigen de voorgestelde plannen van de wijk de grootste schandvlek van ’t Stad te maken. “Zowel op het vlak van luchtkwaliteit, bevolkingsdruk als geluidsoverlast dreigt het een onleefbaar stadsdeel te worden”, herhaalde Giebens. “Met 2.400 nieuwe woningen en 4.900 extra inwoners komt Den Dam bovenaan te staan op het lijstje van meest dichtbevolkte wijken van Europa. Het wordt er ook letterlijk naar adem happen. Uit het voorontwerp blijkt immers dat de geplande Oosterweelsleuf ter hoogte van het Lobroekdok de luchtkwaliteit die in Den Dam nu al dramatisch is, nog zal verslechteren. Meer zelfs: als er geen overkapping komt, is deze buurt qua luchtkwaliteit slechter af met de open sleuf dan met de huidige via­duct van Merksem.”

Giebens verwees ook naar de adviezen die buurtgroep Damcomité formuleerde. “Dat is al het derde advies en toch schoffeert u hen en zegt u hen niet meer te zullen bemoederen”, zei Giebens. “Bemoederen heeft twee betekenissen: verzorgen en vernederen. Ik denk dat u enkel die tweede kent.”

Schepen van Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde (N-VA) beet van zich af. “Vanaf het begin, toen we het participatiecharter hebben gemaakt, wist ik wie deel uitmaakte van die groep. Dat heeft me niet weerhouden om met open vizier het engagement aan te gaan. Als ik dan zie dat de afspraken rond communicatie telkens overschreden worden, met dezelfde partijpolitieke reacties, moet ik de vraag stellen: wat hebben we hier? Een politiek comité of een participatiegroep die zich met een ongelofelijke ziel voor het project inzet en toevallig die politieke ambities weergeeft. Ik geloof niet in dat laatste. Ik heb dat ook duidelijk gemaakt aan de groep en aan de fractiemedewerkster van Groen.”

Na die opmerking onderbrak Wouter Van Besien (Groen) de schepen. “Dit is ongehoord”, richtte Van Besien zich tot Bart De Wever. “Het wordt persoonlijk, maak er dan een gesloten zitting van.”

De Wever reageerde gevat: “Dit is geen café. U mag de zaal altijd verlaten als u het emotioneel niet aankunt.”

“Ik blijf wel zitten, als het niveau dan hoger kan”, sneerde Van Besien.

“Daarvoor zult u toch de zaal moeten verlaten”, diende De Wever hem van antwoord.

GvA, 23-11-2016