In de pers, St. Paulusklooster

De verborgen wijk van Sint-Paulus in de steigers

Rond de Sint-Pauluskerk bevindt zich een weinig bekend gebied met een voormalig klooster, een oud school- tje en huisjes die, net zoals de rest, ooit tot de kerkfabriek behoorden. Het hele gebied wordt nu stap voor stap opgeknapt.

Op het plein achter de gevels van de Sint-Paulusplaats is de restauratie van het voormalige klooster en een oud schooltje bijna klaar. Met een marketingbureau zijn ook de eerste bewoners gearriveerd.

“In het klooster realiseert Groep L kantoren en appartementen. En de groep heeft gelukkig ook het oude kleuterschooltje van architect Frans Stuyck, dat volledig afgebrand was, in ere hersteld. De kerkfabriek gaat het gebruiken als ruimte voor onder meer tentoonstellingen”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).

De ontwikkeling van het gebied rond de Sint-Pauluskerk zit in een stroomversnelling, maar dat is lang anders geweest. “Het klooster, de school en een aantal huisjes achter de kerk werden op het einde van de jaren negentig door de kerk- fabriek verkocht aan particulieren. Net zoals de ruïne langs de kant van de Sint-Paulusstraat. Door de kerkbrand van 1968 staan aan dit pleintje alleen de muren nog overeind”, gaat de schepen verder.

Meningsverschillen

Dat het zo lang geduurd heeft voor er initiatief werd genomen rond de Sint-Pauluskerk, heeft te maken met meningsverschillen tussen de eigenaars onderling en met de stedelijke diensten. “Een aantal jaar geleden was ik op een huwelijk in de tuin achter de kerk. De hele site intrigeerde me en ik heb laten uitzoeken hoe alles precies in elkaar zit. Al snel bleek dat juridische disputen en meningsverschillen de ontwikkeling van het gebied hebben vertraagd”, zegt Van de Velde.

De stad Antwerpen nam de regie in handen, wat ertoe leidde dat alle misverstanden uiteindelijk de wereld werden uitgeholpen. “Binnenkort zijn alle juridische problemen achter de rug en zal ook ons masterplan voor de omgeving van de Sint-Pauluskerk klaar zijn. Dan houdt niets de ontwikkeling van het gebied nog tegen.”

Binnenparkje blijft publiek

De huisjes in het binnengebied worden momenteel gerenoveerd en zijn deels bewoond. Het erf is door de bewoners te bereiken via een poort in de Sint-Paulusstraat. Langs de zijde van het gelijknamige plein leidt een afgesloten poort en een steeg eveneens naar de huisjes.

“Ik verwacht ook dat de ontwikkeling van het binnenplein langs de Sint-Paulusstraat over niet al te lange tijd kan beginnen. De historische muren blijven staan. Daarachter kunnen kantoren en appartementen komen. Het parkje zal alleszins open blijven voor het publiek. Daarmee blijft het een rustplek voor de buurtbewoners in de stad”, zegt Van de Velde, die het gebied een parel noemt. “Na de Handelsbeurs en de Montevideopakhuizen, zijn we er nu ook in geslaagd om dit stukje cultureel-historisch erfgoed te redden en een nieuwe bestemming te geven. Dit is een mooi voorbeeld van verdichting, of hoe je in een dichtbebouwde stad bestaande gebieden een nieuw leven geeft.”

Beelden Dirk Kerstens

GvA, 12-10-2017