Moorkensplein

Dit wordt het nieuwe Moorkensplein

Het definitieve ontwerp voor de heraanleg van het Moorkensplein wordt vandaag goedgekeurd door het schepencollege. Met meer fietsenstallingen, extra zitbanken en twaalf nieuwe bomen komt de stad tegemoet aan de noden van de buurt. De Sergeyselstraat blijft wel in beide richtingen toegankelijk voor auto’s en bussen.

Het Moorkensplein is nu al een populaire ontmoetingsplaats in Borgerhout, maar door de smalle voetpaden, de kasseien op de weg en het drukke verkeer was er behoefte aan een grondige make-over. Na de heraanleg moet het plein een uitnodigende plek worden waar buurtbewoners kunnen vertoeven en ontspannen.

Boomspiegels

“Het Moorkensplein zal er na de heraanleg veel groener uitzien”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). ” Er zullen twaalf bomen worden geplant. De grote linde die er vandaag al staat, blijft staan. Daarrond komen extra zitplekken, zodat de boom optimaal kan blijven groeien. De bomen aan de zijkant van het plein krijgen zogenaamde ‘boomspiegels’, zodat onderaan de stam nog ruimte is voor meer groen.”

De hoge bevolkingsdichtheid in Borgerhout – met veel jonge gezinnen – vraagt om meer open ruimte. In de definitieve plannen van het Moorkensplein is daarom veel speelruimte voor kinderen voorzien. Zij kunnen zich amuseren op een verhoogd podium en aan een speelfontein met opspringend water.

Het definitieve ontwerp komt er na jarenlange onderhandelingen tussen de buurtbewoners, het district Borgerhout en de stad Antwerpen. Voor de buurtbewoners waren vooral meer groen en minder verkeer prioritair.

Extra zebrapad

“Samen met de stuurgroep-Moorkensplein hebben we de oorspronkelijke plannen nog verbeterd. Ik wens de stuurgroep dan ook uitdrukkelijk te bedanken voor de constructieve samenwerking, ondanks de verschillende visies op bepaalde vlakken”, zegt Van de Velde.

De as Sergeyselsstraat-Eliaertsstraat blijft dus toegankelijk voor doorgaand verkeer en openbaar vervoer. Om het verkeer af te remmen worden wel ‘buskussens’ en een extra zebrapad aangelegd. Er wordt meer ruimte voorzien op de straathoeken, waardoor café Mombasa, bistro Miro en koffiehuis Mokkakapot hun terras kunnen uitbreiden.

Een andere belangrijke aanpassing betreft de Mellaertstraat. Die zal doodlopen, waardoor wagens in de straat kunnen omkeren en niet langer op het plein hun manoeuvres moeten uitvoeren. Het Velo-station dat nu in de Sergeyselsstraat staat verhuist naar de Maréestraat. Het ongebruikte grasperk in de Maréestraat krijgt een nieuwe invulling; tegen de Paasvakantie zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn. Het districtshuis op het Moorkensplein, dat momenteel gerenoveerd wordt, zal tegen de zomer in gebruik worden genomen.

Nu het definitieve ontwerp van het Moorkensplein klaar is, kan de stad een bouwaanvraag indienen en een aannemer zoeken. De heraanleg kan dan in het najaar van 2017 beginnen en zal afgewerkt zijn tegen eind 2018.De horeca-uitbaters en handelaars op het plein zullen nauw betrokken worden bij de timing en de uitvoering van de werken.

Tot slot krijgt het Moorkensplein ook een eigen lichtplan. De stad geeft daarvoor de opdracht aan het architectenbureau Radiance35, dat onder andere de verlichting op de Grote Markt van Brussel ontwierp.

HLN, 13-01-2017

Moorkensplein_zicht vanuit Mellaertsstraat_c_Buro Lubbers
Moorkensplein met zicht vanuit de Mellaertsstraat

Moorkensplein_zicht vanuit Zonstraat_c_Buro Lubbers
Moorkensplein met zicht vanuit de Zonstraat

Moorkensplein_definitiefplanmetaanduidingen_c_BuroLubbers

Beelden: Buro Lubbers