Gedempte Zuiderdokken, In de pers

Eerste spade gaat deze zomer in de grond

Nog deze zomer wordt gestart met de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. Over enkele maanden wordt begonnen met de bouw van de eerste ondergrondse garage op het zuidelijke gedeelte. Volgend jaar wordt op die plek het publieke domein aangelegd.
Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) heeft in de begrotingswijziging, die vorige week werd afgerond, 3,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van het eerste deel van het toekomstige park op de Gedempte Zuiderdokken. De bouwheer van de ondergrondse parkeergarage op die plek legt nog eens een miljoen euro bij.

“Dat betekent dat we vroeger dan gepland kunnen beginnen met de aanleg van het park. Aanvankelijk was het de bedoeling om daar in de volgende legislatuur pas werk van te maken. Links en rechts rezen ook vragen of er wel geld is om de plannen op het Zuid te realiseren. Ja dus.”, zegt Rob Van de Velde.

20 miljoen euro

De aanleg van de eerste ondergrondse parking duurt ruim een jaar en moet in het najaar van 2018 klaar zijn. “Aansluitend wordt het publieke domein er­boven aangelegd. We verwachten dat dit nog eens een jaar zal ­duren. Daarna volgen het noordelijke en het centrale gedeelte van het plein”, zegt de schepen.

Binnenkort gaat Van de Velde, rond de tafel zitten met het autonoom vastgoedbedrijf AG Vespa om te bekijken hoeveel de rest van de aanleg zal kosten. “Ik vermoed dat de totale kost voor het plein om en bij de 20 miljoen euro zal bedragen”, zegt Van de Velde.

Meer terrassen

Tegelijk met de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken komt er ook een nieuw horecaplan voor de buurt. Dat wordt opgesteld in overleg met de cafés en restaurants uit de omgeving.

“De bedoeling is om terrassen toe te laten tot aan de rijweg, en ook aan de overkant, want op het aangelegde plein zal er eveneens gelegenheid zijn om op bepaalde plekken terrassen neer te zetten. Waar dat wel en waar dat niet zal kunnen, is nog geen uitgemaakte zaak”, zegt Van de Velde.

De plek voor terrassen is nu, vooral op de Vlaamsekaai, eerder beperkt. “Met het nieuwe horecaplan willen we daar verandering in brengen. Op die manier geven we ruimte aan de horeca op het Zuid.”

Inspraak

In juni vindt in de wijk Atelier Dok Zuid plaats. “Dat is een ­inspraakmoment waarop buurtbewoners hun zegje kunnen doen. Bij de vorige editie waren daar enkele honderden mensen aanwezig. We gaan in juni opnieuw de plannen voor de ­Gedempte Zuiderdokken voorleggen. Dan kunnen de buurtbe­woners hun mening daarover geven”, benadrukt de schepen.

Verboden te parkeren

Binnenkort zullen de mensen die op het Zuid wonen geïnformeerd worden over de werken op de Gedempte Zuiderdokken en over de praktische regelingen die worden getroffen. Zo zal er onder meer op een aantal plaatsen niet geparkeerd kunnen worden tijdens de werken.