Onroerend Erfgoed

[metaslider id=446]

Het intact bewaren van onroerend erfgoed lijkt een evidentie. Technisch vallen we terug op het decretale kader dat in samenwerking met Onroerend Erfgoed Vlaanderen is opgebouwd.

In Antwerpen maakt onroerend erfgoed deel uit van de afdeling Stadsontwikkeling, hier kan u de opdrachten en taken consulteren.

Beleidsmatig is het onze visie om maximaal in te zetten op behoud, vrijwaring en herwaardering. Het Antwerpse erfgoed patrimonium is breed, biedt ontzettend veel kansen, maar slorpt ontzettend veel middelen op in onderhoud en herwaardering.

Daarom is de evenwichtsoefening cruciaal tussen puur behoud en het zinvol herbestemmen. Want wat is er mooier, dan de majestueuze gebouwen in de stad ook daadwerkelijk te gebruiken waarvoor ze dienen? Onze job is geslaagd wanneer onroerend erfgoed verwordt tot ontroerend erfgoed.

Daarnaast heeft de stad een rijk verleden, dat wordt veruiterlijkt in rijke archeologische sites. De komende jaren worden met het openleggen van het Operaplein, de Scheldekaaien en wie weet, Nieuw-Zuid, een periode om de archeologische duimen en vingers af te likken. Naast de gegarandeerde toeristische interesse groeit eveneens de universitaire interesse. En niet enkel lokaal. Want met de heraanleg van de Scheldekaaien zullen we eindelijk weten of Antwerpen al dan niet is ontstaan als Scandinavische nederzetting.

Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening Groen