Eksterlaer

Esdoorn Eksterlaar schuift woensdag 20 meter op

Bewoners tegen ‘verhuizing’ van symbolische boom – Projectleider hoopt tegen zomer werken te beginnen.

De negenarmige esdoorn op de site Eksterlaar wordt woensdag verplaatst.

De boom groeide de afgelopen jaren uit tot het symbool van bewonersgroep Groeneksterlaar die ijvert voor een groene en duurzame ontwikkeling van het gebied.

De aanzet voor de ontwikkeling van het vijftien hectare grote binnengebied tussen de Eksterlaar, Dascottelei, Herentalsebaan en Kerkhofweg werd bijna vijftien jaar geleden gegeven. Allerlei juridische conflicten met omwonenden en arresten bij de Raad van State weerhielden projectontwikkelaar Vooruitzicht om de spade in de grond te steken.

Vooruitzicht hoopt nu tegen de zomer te kunnen starten met de eerste wegen- en bouwwerken op de site Eksterlaar. De verkaveling van de site telt 560 à 580 wooneenheden en de aanleg van nieuwe verkeerswegen. Het enige obstakel voor de eerste bouwfase was nog de negenarmige esdoorn, die pal in de bouwzone staat. De versierde boom is het symbool geworden van de acties van de buurtbewoners die ijveren voor meer groen.

“We weten dat de buurt sterk gehecht is aan de esdoorn”, vertelt Kris Van Ballaer, coördinator van het project Eksterlaar. “Daarom willen we ook een inspanning doen om die boom te behouden, door hem te verplaatsen naar de voorziene groene zone.”

Verhuizing via sloot

KRIS VAN BALLAER Projectcoördinator Eksterlaar ”We hebben van de uitvoerende firma 95 procent garantie gekregen dat de boom het zal overleven.”


Vandaag starten de voorbereidende werken. Woensdag zou de boom dan effectief verplaatst worden. “We hebben van de uitvoerende firma 95 procent garantie gekregen dat de boom het zal overleven”, gaat Van Ballaer verder.

“Er wordt een grote sloot gegraven, waarin de boom twintig meter opzij geschoven wordt. We hebben ook de nodige maatregelen getroffen, zoals een bewateringssysteem, om de boom zo goed mogelijk te onderhouden.”

“Wij betreuren dat de boom verplaatst moet worden”, reageert Chris Bekaert van bewonerscomité Groeneksterlaar. “We vragen al jaren een herziening van de plannen voor die hoek, waarbij een veilige verkeersdoorstroming prioritair is. Die boom is het symbool voor al het groen dat er was. We willen hem op zijn originele plaats, en blijven ijveren voor een groen plein in plaats van hoge woonblokken op de hoek. De stad had ons beloofd dat we inspraak kregen, maar Vooruitzicht heeft toch het laatste woord.”

De gerechtelijke procedures, die opgestart waren door Actiecomité Eksterlaer tegen Vooruitzicht, zijn stopgezet. Er zou een dading zijn gesloten tussen de twee partijen.

“Geen commentaar”, reageert Herman Cauwenbergh van het comité. Ook Vooruitzicht wenst over de inhoud van die dading niet te communiceren. Door het einde van die procedure kan de ontwikkeling van het gebied dus voortgezet worden. De komende dagen wordt het terrein afgesloten, waardoor de doorgang tijdelijk niet meer mogelijk is. Daarnaast lopen er nog archeologische vooronderzoeken in de volledige zone achter de Dascottelei.

“Aangezien die zones pas in een latere bouwfase ontwikkeld worden, zal dat de bouwwerken van de eerste fase niet verhinderen”, zegt Van Ballaer.

Datum publicatie: 19 januari 2015
Bron: Gazet van Antwerpen
Editie: Metropool Stad
Pagina: 21
Aantal woorden: 497
Auteur: JAN STASSIJNS