Ijzerbruglaan

Fietsbrug vervangt IJzerlaanbrug

Ijzerlaan

Een park, een fietsbrug, een elf meter breed kanaal en woonerven. De Ijzerlaan helemaal anders uitzien. De nieuwe fietsbrug is bijna een halve kilometer lang en grootste van Vlaanderen.

Het verdwijnen van de IJzerlaanbrug past binnen het plan van Groene Singel in het Masterplan 2020.

Om meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren, worden alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd en wordt ook de vaargeul verbreed. De huidige IJzerlaanbrug verdwijnt volledig.

“Met de heraanleg van de Bredabaan wordt veel minder autoverkeer verwacht, zowel naar als uit de stad”, zegt Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit.

“Daarom is een brug voor auto’s niet meer nodig.”

Heel het project bestaat uit twee delen. Het meest in het oog springende is de nieuwe voetgangers- en fietsbrug over het Albertkanaal.

Aan de Merksemse zijde vertrekt de fietsbrug in een nieuw parkgebied tussen het Albertkanaal en de Oude Bredabaan. Het park bestaat uit een licht hellende open grasvlakte met losstaande bomen. Het gaat om een Een nieuwe voetgangersen fietsbrug van bijna een halve kilometer zal de IJzerlaanbrug over het Albertkanaal vervangen.

Antwerpen zal dan in 2016 de langste fietsbrug van Vlaanderen hebben. Dat is nu de fietsbrug in Machelen over de E19.

tijdelijke groene invulling, want op termijn komt er een nieuwe ecologische woonwijk. Met de nieuwe brug komt er een verbinding met de Vaartkaai, de Campiniastraat, Groenendaallaan en de Bredabaan. De fietsers kunnen zo naadloos aansluiten op het Ringfietspad, het Singelfietspad en de fietssnelweg van Antwerpen naar Essen.

[metaslider id=”1901″]

490 meter

De nieuwe fietsbrug zal tussen de 482 en 490 meter lang zijn en wordt zo de langste van Vlaanderen. Op dit moment is dat nog de Diabolo- fietsbrug in Machelen over de E19. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om de fietsbrug nog door te trekken tot aan de kop van de Samberstraat. Daardoor zouden de fietsers vlot kunnen doorrijden naar Park Spoor Noord en het Sint-Jansplein. Hierover moeten nog onderhandelingen worden gevoerd met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

Om een vlotte doorstroming te verzekeren, zal de brug 4,7 meter breed zijn. De nieuwe brug komt 9,10 meter boven de waterspiegel van het kanaal. De maximale fietshelling is vier procent. De brug is van staal en het rijdek wordt uitgevoerd in epoxycoating.

In Berchem is er al een fietsbrug over de Antwerpse Ring. Die wordt op dit moment gerenoveerd. Eind 2014 start de bouw van een fietsbrug over de Singel aan de Posthoflei in Berchem. In 2015 komt er een voetgangers- en fietsbrug over de Leien aan de Noorderplaats in Antwerpen.

Kanaal

Ook de Ijzerlaan wordt ingrijpend aangepakt. Zo zullen de Slachthuislaan en de Ijzerlaan naadloos op elkaar aansluiten.

“Ook het gevaarlijke kruispunt met de Bredastraat wordt op een duidelijke en verkeersveilige manier heringericht”, zegt Kennis. “Het resultaat is een verkeersleefbare Damwijk en een doortrekking van de Singel tot aan de Noorderlaan. Het ontwerp verhoogt ook de ruimtelijke kwaliteit voor de buurtbewoners van de Ijzerlaan zelf.”

Een opvallend element in het nieuwe ontwerp is een elf meter breed kanaal dat het Lobroekdok verbindt met het Asiadok. Langs dit kanaal komen er aan de zijde van Steenborgerweert woonerven, pleintjes en zitplekken.

Aan de zuidkant krijgt de Ijzerlaan het profiel van de Singel. Hier komt aan beide zijden een breed fietspad in rode asfalt. De Ijzerlaan zal na de heraanleg nog twee rijstroken tellen in elke rijrichting met een maximumsnelheid van 70 km per uur. De rijweg wordt afgeschermd door drie groene bermen die worden beplant met gras en bloemen. Er worden ook 130 nieuwe bomen aangeplant. Aan de zijde van de Damwijk komt er een ruim trottoir.

Prijskaartje

Aan heel het project hangt een prijskaartje. De Ijzerlaan met kanaal en fietsbrug is een investering van 45 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro van de stad komt. De rest wordt gefinancierd door BAM. De fietsbrug kost 15 tot 16 miljoen euro en wordt betaald door BAM.

“Dankzij de goede samenwerking met Vlaanderen vordert dit project razendsnel”, zegt schepen Kennis.

“Ik kijk nu uit naar de ideeën van Merksem, zodat we de IJskelderwijk nieuwe perspectieven kunnen geven. Alleszins betekent dit mobiliteitsplan een hefboom voor stadsontwikkeling voor zowel de Antwerpse wijken Dam en Steenborgerweert als de Merksemse wijken Gagelvelden en IJskelder. Dat de brug over het Albertkanaal binnen de plannen voor de Oosterweelverbinding mogelijk een tunnel wordt, zal de ontwikkeling van de wijk alleen maar verbeteren.”

Inspraak- en informatietraject: 27 februari, tussen 15.30 en 19u, foyer van douanegebouw De Noordster, Ellermanstraat 21, Antwerpen.

 BRON: GVA 13/02/2014 SACHA VAN WIELE