Uncategorized

Groene oase in dichtbevolkt Oud-Berchem dankzij heraanleg ‘smalle straatjes’

De Berthoutstraat, de Brouwerstraat, de Wasstraat en de Woeringenstraat in het district Berchem – ook ‘de smalle straatjes’ genoemd – worden volledig heraangelegd. Met deze heraanleg wil het stadsbestuur van de ‘smalle straatjes’ in Berchem een groene oase maken in het dichtbevolkte Oud-Berchem. De straten werden in het verleden al ingericht als autoluwe woonerven en als trage verbinding tussen de verschillende functies in de wijk.

Bewoners van de zogenaamde ‘smalle straatjes’ in district Berchem hebben op eigen initiatief het straatbeeld verfraaid met tegeltuintjes, bebloemde boomvakken en hier en daar een bloembak. Om de straten een nog sterker groen karakter te geven, wil het stadsbestuur de straatjes heraanleggen en ze omvormen tot echte tuinstraten. In sommige straten zal het percentage groen op het publiek domein oplopen tot 65 procent.

Vandaag keurde het college het concept voor de aanleg van tuinstraten in de smalle straatjes goed. In een tuinstraat staat het groene karakter van de straat voorop. De verharding wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke, daar waar mogelijk wordt groen voorzien.

Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “Het stadsbestuur heeft resoluut gekozen om grijze woonkernen te vergroenen. Deze legislatuur worden twee voorbeelden uitgewerkt, als showcase, zodat de volgende jaren deze groene straataanleg stadsbreed navolging kan krijgen.”

Primeur in Antwerpen voor bestaande buurt
Deze toepassing van het principe van tuinstraten is een primeur in Antwerpen. Enkele straten in de wijk Regatta en in het Groen Kwartier werden al aangelegd volgens een dergelijk principe, maar daarbij ging het steeds om een nieuwe ontwikkeling. Nog nooit eerder werd een bestaande buurt volgens deze nieuwe werkwijze hervormd. Dankzij tuinstraten wordt grijs openbaar domein enorm vergroend. Zo wordt een groene oase gecreëerd in een dichtbevolkt gebied. Het percentage vergroening loopt op sommige plaatsen op tot boven 65 procent.

Districtsvoorzitter Evi Van der Planken: “Het district is zeer enthousiast dat dit stadsproject in het dichtbevolkte Oud-Berchem wordt uitgerold, een wijk die absoluut nood heeft aan een groene ademruimte. Met vergroening tot 65 % op sommige plaatsen zal de buurt een nieuw elan krijgen en de leefbaarheid voor de buurtbewoners substantieel toenemen. In de loop van de zomer wordt een uitgebreide inspraakcampagne opgezet.”

Bereikbaarheid verzekeren met karrenspoor-principe

Het verkeersluwe karakter van de straten en de beperkte parkeercapaciteit bieden de mogelijkheid om in te zetten op een maximale vergroening. Daarom is onderzocht hoe de bereikbaarheid kan verzekerd worden met een minimum aan betegeling: het zogenaamde karrenspoor-principe. Dit bestaat uit twee stroken verharding van telkens een meter breed met tussenin een overrijdbare strook in grastegels, van ook een meter breed. Aan beide zijden is er verder een strook van een halve meter in overrijdbare grastegels als opstelstrook voor de hulpdiensten. De overblijvende oppervlakte wordt ingevuld met semi-private voortuinstroken en gevelgroen.

De voortuinstrook kan in samenspraak met de bewoners worden ingevuld met een plantvak. Voorbeelden zijn een groente- of bloementuintje, maar ook fietsbeugels of een zitbank behoren tot de mogelijkheden. De kruispunten worden volledig betegeld, net als de inritten naar garages of deuren. De bestaande parkeercapaciteit blijft behouden.

De werken zouden starten in april 2018 en tot het najaar van 2018 duren.

 

 

Bron: persbriefing college Antwerpen 3/6/2016