Overkapping ring

Groene visie is een stappenplan

Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) vindt dat Antwerpen niet slecht scoort als groene stad.

“Hamburg ligt zeker voor op ons, dat kunnen we niet ontkennen, maar in Antwerpen is 57 procent van de grond onverharde oppervlakte, dat wil zeggen groen en water, inclusief privétuinen. Er is 21m² groen per inwoner. Het streefcijfer in Vlaanderen is 30m², maar dat is moeilijk op korte termijn te realiseren door de bevolkingsgroei.”

Van de Velde spreekt tegen dat Antwerpen achterhaalde keuzes zou maken.

“We mogen het mobiliteitsprobleem niet toedekken. We zorgen eerst voor een goede mobiliteitsstructuur en zorgen daarna voor groene oplossingen.Het is een stappenplan. Niemand is principieel tegen de overkapping van de Ring. Wij willen eerst structurele mobiliteitsoplossingen bieden om daar vervolgens andere dingen mee te doen.”

Moet er dan niet omgekeerd geredeneerd worden, zodat mensen zelf beseffen dat ze beter de auto laten staan? “Wij vinden dat er eerst andere oplossingen moeten zijn. Pas nadat het Velo-netwerk geïnstalleerd was, namen meer mensen de fiets. We investeren ook veel in vertramming. Dat is in Hamburg al achter de rug. We investeren ook in het fietsnetwerk, fietsersbruggen, en Park Spoor Oost staat op de agenda. Het is een aanfluiting dat er nog geen parkeergeleidingssysteem is in Antwerpen.

Collega Kennis is daar nu mee bezig.

Als bestuur willen wij een goede basis leggen waardoor fiets en openbaar vervoer aantrekkelijk worden, in plaats van mensen te dwingen. Op lange termijn evolueren wij ook in de richting van Hamburg.”

Bron: GVA 15/1/2014