Hollebeekvallei

Hollebeekvallei omgevormd tot aangename plek om te wandelen

De werken aan de Hollebeekvallei op de grens van Hoboken en Wilrijk zijn afgerond. Dankzij een nieuw wandelpad met houten bruggetjes is de beekvallei een aangename en toegankelijke plek om te wandelen. Extra poelen en nieuwe oevers zorgen ervoor dat de beek meer water kan bergen. Door nieuwe aanplantingen en een degelijk beheer verbetert de biodiversiteit en de natuurbeleving van de hele beek.
In de Hollebeekvallei zijn een aantal gronden in eigendom van de stad, andere gronden zijn nog privé-eigendom. Vandaag zijn de werken aan de gronden in eigendom van de stad afgerond. Naast het opkuisen en het zacht hellend maken van de oevers, het bosbeheer en nieuwe aanplantingen, is er een wandelpad met houten bruggetjes aangelegd.
Er zijn afspraken vastgelegd tussen de diensten voor toezicht, groenonderhoud en afvalophaling rond het beheer van het gebied. De gronden krijgen nu een duidelijk statuut en vallen onder het beheer van de stad.

Visie op langere termijn

De visie en ambitie voor de volledige Hollebeekvallei is het realiseren van een groene sliert vanaf het Schoonselhof tot de Zwaantjes; een samenhangend water- en natuurrijk verbindingsgebied met een duidelijk statuut en beheer.
Stelselmatig kunnen de groengebieden langs de beek aangroeien. Eigenaars die geloven in de meerwaarde van het project worden gestimuleerd om ook hun deel van de oeverstrook te verkopen. Daarom bevat het ontwerp ook een ‘visiekaart’. Het is een toetssteen voor elk ruimtelijk initiatief en voor het vergunningenbeleid in deze verstedelijkte beekvallei.
Het Hollebeekproject is een samenwerkingsproject tussen de stad Antwerpen, de provincie Antwerpen en de districten Wilrijk en Hoboken.

Foto: eveline leemans