In de pers

Hoogbouw aan het Loodswezen definitief naar de prullenmand

Er komt geen hoogbouw op de Scheldekaaien naast het Loodswezen. “De ondergrond laat dit niet toe en bovendien is er in de buurt geen draagvlak voor een toren. Het is beter om er nu mee te stoppen”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde ­­(N-VA).

Een advies van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de eventuele bouw van een toren op de site van het Loodswezen, deed het stadsbestuur beslissen om definitief af te zien van de plannen. “Ze kunnen niet garanderen dat de ondergrond dergelijk project kan dragen en adviseerden om het niet te doen”, zegt Rob Van de Velde.

Onder de site ligt de Waaslandtunnel die dateert van de jaren dertig van de vorige eeuw. Zekerheid of deze structuur een mogelijke hoogbouw kan dragen is er niet. “Samen met het feit dat er in de buurt weinig draagvlak is voor hoogbouw op deze plek hebben we daarom besloten om het project definitief stop te zetten. Dat betekent dat we min of meer van nul beginnen”, vervolgt Rob Van de Velde.

Publiek domein

Een van de plannen was om naast het beschermde gebouw van het Loodswezen een toren van 70 meter of meer te zetten. Op het gelijkvloers zou ruimte zijn voor kleinhandel. Maar dat stuitte op fel verzet van de buurt. “Dat verzet is een factor die meegespeeld heeft in onze beslissing om de plannen niet door te duwen. De buurt op stelten zetten door dit plan toch te verwezenlijken is nooit de bedoeling geweest. We gaan nu met Vlaanderen, dat eigenaar is van het gebouw, praten over de aankoop van het Loodswezen. Dat en het aanpalende gebouw zullen gerestaureerd worden”, aldus de schepen.

Wat de toekomst voor het gebouw brengt, is nog niet geweten. Wel wil Rob Van de Velde de buurt betrekken bij een nieuwe invulling van de site rond het Loodswezen. “Het zal grotendeels openbaar domein worden. We willen samen met de Antwerpenaren kijken naar wat mogelijk en wenselijk is op deze plek. Daarom zullen we het masterplan voor de Scheldekaaien, dat dateert van 2009, moeten aanpassen. Daarin was bebouwing voorzien. Maar afwijken van dit plan is nu de enige mogelijkheid.”

Wel plaats om te parkeren

Ook voor de geplande parkeerplaatsen op de site van het Loodswezen moet er opnieuw begonnen worden. “Die waren gepland in de buurt van de hoogbouw, maar ook dat zit er nu niet in. Zeker is wel dat we voor extra parkeerplaatsen zullen zorgen in dat deel van de stad. Nu gaan we in de bredere omgeving kijken waar dat mogelijk is”, zegt Van de Velde.

De volgende stap is het opmaken van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied en de aankoop van het gebouw van het Loodswezen afronden.

GvA, 23-02-2017