In de pers

Iedereen profiteert mee van windmolens in havengebied

Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA) wil inwoners mee laten investeren in een nieuw windmolenpark in de Antwerpse haven.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde was uitgenodigd door de lokale N-VA-afdeling in vrijetijdscentrum De Schelde in Zandvliet. Hij zei dat windenergie, landbouw en groen perfect kunnen samengaan en verwees daarbij naar de windturbines die vlak over de grens in Zeeland staan en draaien op landbouwgronden die verder beboerd worden. Die gronden liggen bovendien tussen enkele natuurgebieden. “Vogels hebben daar geen gps”, grapte de schepen. “Ze vliegen waar het hen uitkomt.”

Niet alleen lasten

Het idee is om windenergiebedrijf Vleemo een coöperatie te laten oprichten. Mensen kunnen dan geld investeren in het project. Voor de aandelen die ze kopen, krijgen ze jaarlijks een dividend uitgekeerd. Die constructie moet bewoners toelaten om deel te nemen aan het project dat groene stroom zal produceren. “Nu hebben de inwoners alleen maar de lasten. Ze mogen ook weleens de lusten krijgen”, aldus de schepen.

Vleemo is gespecialiseerd in windenergie in havengebieden.

Het bedrijf gaat op de rechteroever al zeker zestig windmolens bouwen in samenwerking met het Antwerpse Havenbedrijf. Momenteel wordt onderzocht op welke locaties die turbines kunnen worden gezet. De schepen vindt dat het project moet worden uitgevoerd in de haven en niet daarbuiten. “We zullen beslissingen nemen als het locatieplan klaar is.”

CEO van Vleemo David Daggelinckx wil het voorstel alle kansen geven. Voor hem moeten alle Antwerpenaars kunnen participeren. Hoeveel de opbrengst van zo’n participatie kan zijn, is op dit ogenblik moeilijk te berekenen.

Een bewoonster van de Zandvlietse Hoek haalt aan dat enkele jaren geleden door Electrabel voorstellen werden gedaan aan boeren om op hun land een half dozijn windturbines te bouwen. Naar verluidt was daar per stuk een jaarlijkse vergoeding aan verbonden van 12.500 euro. In Nederland wordt nog meer betaald, minstens het dubbele en zelfs het driedubbele in windrijke gebieden. Het voorstel van de energiemaatschappij werd destijds afgewezen omdat de turbines te dicht bij de woonzone kwamen.


Staf De Lie

Gazet van Antwerpen/Metropool Noord,
Do. 14 Apr. 2016, Pagina 18