Gedempte Zuiderdokken

Info- en inspraakmoment Gedempte Zuiderdokken

Over enkele jaren verdwijnen de auto’s van de Gedempte Zuiderdokken naar twee ondergrondse parkings. De stad geeft aan deze grote ruimte een nieuwe, groene invulling in samenwerking met het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel – ADR – Georges Descombes. Zij pasten hun wedstrijdontwerp Dok Zuid aan, rekening houdend met de input van het inspraakmoment in mei. Ook over mobiliteit werden belangrijke beslissingen genomen. Daarom organiseert de stad zowel een infomoment over mobiliteit als een inspraakmoment over het aangepaste ontwerp.

Vanaf september 2017 start de aanleg van de twee ondergrondse parkings onder de Gedempte Zuiderdokken. Vandaag keurde het college het circulatieprincipe goed voor het verkeer op de Vlaamse- en Waalsekaai, alsook de ligging en bereikbaarheid van de parkingin- en uitritten. Ook de inrichtingsprincipes voor de Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat zijn hierin opgenomen.

Aansluiting nieuwe parkings op de bestaande parkeerroute
Beide parkings sluiten mee aan op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De in- en uitritten van beide parkings zijn zo gekozen dat het autoverkeer automatisch mee op deze route aansluit en niet verder de stad in rijdt. Ook de inrichting van het plein zelf en de resultaten van de mobiliteitseffectenstudie (Mober), het onderzoek waarin de verwachte effecten qua verkeersafwikkeling en verkeersleefbaarheid werden onderzocht, hebben een grote rol gespeeld in het vastleggen van de in- en uitritten.

Hieronder in grote lijnen de vastgelegde principes:
• De uitgangen voor de voetgangers liggen buiten de dokrand, ze komen in de ‘kroon’ van het ontwerp van de bovengrond. Zo blijft de open pleinruimte zo groot mogelijk.
• De fietsenstallingen en toegangshellingen sluiten aan op de Museumas, het verlengde van de Wapenstraat, en de Zuidas, de Verviersstraat.
• Parking Steendok is bereikbaar via de Namenstraat, de uitrit bevindt zich in de Vervierstraat (naast het Fotomuseum).
• Parking Kooldok is bereikbaar via de Scheldestraat, de uitrit bevindt zich in de Wapenstraat (naast het M HKA).

Door de keuze van de in- en uitritten worden er twee lussen aan de parkeerroute gekoppeld. Bovendien zullen de Namenstraat, de Verviersstraat en de Wapenstraat in de nieuwe toestand éénrichtingsverkeer worden. Ook de rijrichting van de Vlaamsekaai wordt aangepast zodat het verkeer vanuit de Bolivarplaats gestimuleerd wordt om via de Scheldekaaien of de Leien te rijden.

Nieuwe inrichting omliggende straten
Met de herinrichting van de Gedempte Zuiderdokken wordt de Gentplaats een volwaardig deel van het plein. Het doorgaande verkeer van op de Bolivarplaats rijdt in de toekomst via de Van der Sweepstraat naar de Kaaien. Hiervoor wordt de straat volledig heraangelegd met een apart fietspad en een veilige oversteek tussen de Zuiderdokken en Nieuw Zuid. Ook de Namenstraat en de Verviersstraat worden heraangelegd met het oog op de in- en uitrit van parking Steendok.

Infomoment mobiliteit Gedempte Zuiderdokken: woensdag 9 november
Op woensdag 9 november is iedereen om 20.30 uur van harte welkom in het Zuiderpershuis. Daar zal een panel met schepen Koen Kennis, districtsvoorzitter Paul Cordy en de projectleider de aanwezigen informeren over de toekomstige verkeerscirculatie rond de Zuiderdokken en over de locatie van de in- en uitritten van de parkings.

Inspraakmoment wedstrijdontwerp Dok Zuid: zaterdag 26 november
Op zaterdag 26 november om 14 uur wordt een nieuwe versie van het wedstrijdontwerp voorgesteld in het auditorium van Den Bell. Na de voorstelling en toelichting worden aanwezigen uitgenodigd om in kleinere groepen over het ontwerp te praten en vragen aan het ontwerpteam en schepen Rob Van de Velde te stellen. Ze kunnen meegeven wat ze goed vinden en waar ze ruimte voor verbetering zien.

Inschrijven voor beide avonden is verplicht en kan via www.gedemptezuiderdokken.be.