In de pers, Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

“Kaaien worden trekpleister”

Ik wil een beweging op gang brengen die nadenkt over een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde. De uitvoering zal niet meer voor deze legislatuur zijn. Maar nadenken kan nu al.”

De schepen van Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde (N-VA), gooit meteen een grote ambitie op tafel. “In de ongeveer 1200 jaar dat Antwerpen bestaat, hebben we nog nooit een brug gehad. Er is ruimte om de beide oevers met elkaar te verbinden voor fietsers en voetgangers. Ik wil mensen bij elkaar brengen die nadenken op welke manier dat het beste kan.”

“Verrotte dossiers aangepakt”

Tegelijkertijd heeft de schepen ook de ambitie om aan de Beatrijslaan op Linkeroever het zicht op de Schelde te verbeteren. “De mensen die daar wonen, zien nauwelijks iets van de stroom. Dat is toch spijtig. Langs de Schelde staat aan die straat een aantal magazijnen en hangars. Als we al eens beginnen met die weg te halen”, denkt Rob Van de Velde hardop.

Maar dat is de toekomst. Hoe kijkt de schepen terug op zijn eerste drie jaar van de legislatuur? “We zijn er in die drie jaar in geslaagd om het aanzien van de stad een stukje te veranderen. Onder meer door een aantal lopende projecten tot een goed einde te brengen. Nog veel belangrijker is dat dit bestuur een aantal vastgeroeste en verrotte dossier uit het slop heeft gehaald. Denk maar aan de Handelsbeurs, waar nu eindelijk begonnen is met de renovatie en restauratie. En natuurlijk de Gedempte Zuiderdokken. De hele discussie over de bestemming van het plein zat muurvast. Nu zijn er concrete plannen voor het plein, waarbij de Antwerpenaar verregaande inspraak krijgt. We hebben met Spoor Oost een nieuwe bestemming gevonden voor de Sinksenfoor. Ook de woonwijk Eksterlaar in Deurne is zo’n dossier dat we de afgelopen drie jaar in gang hebben gekregen.”

Scheldekaaien

De heraanleg van de Scheldekaaien, waar binnenkort ter hoogte van het Zuid en Sint-Andries wordt gestart, moet een paradepaardje worden voor de schepen. “De heraanleg zal het aanzien van de stad enorm veranderen. Bewoners kunnen opnieuw op een aangename manier langs de Schelde wandelen en het zal ook een trekpleister worden voor toeristen. Ook dit is een dossier dat veel te lang heeft stilgelegen en dat we deze legislatuur kunnen aanvatten.”

Een grote uitdaging voor dit bestuur is om alles uitgevoerd te krijgen. “Dat zal niet altijd evident zijn, maar ik weet dat we veel projecten zullen opstarten de volgende drie jaar. Die zullen niet altijd klaar zijn binnen diezelfde periode. Maar dat hoort nu eenmaal bij stadsontwikkeling. Enkele van die dossiers zijn de Fierensblokken in de Nationalestraat, de bouw van het nieuwe arresthuis en een aantal cohousing-projecten in de stad”, zegt Rob Van de Velde.

Projectontwikkelaars

Een vaak gehoorde kritiek is dat dit stadsbestuur vooral “vrienden wil zijn van de projectontwikkelaars”, maar de schepen wuift die kritiek weg. “We zorgen voor een aangenaam klimaat, waarin mensen die willen investeren, graag naar Antwerpen komen. En daar horen ook projectontwikkelaars bij. Het is een mythe dat ze alles op een schaaltje gepresenteerd krijgen. Er zijn wel degelijk voorwaarden aan verbonden.”

Rob Van de Velde verwijst onder meer naar een aantal aanpassingen in de bouwcode. “Die zorgen ervoor dat er meer transparantie is en dat eisen en voorwaarden zijn aangepast aan een moderne stad. Zo actualiseren we ook onze hoogbouwnota. Zo is het voor iedereen duidelijk waar en welke hoogbouw we willen. Die transparantie is nodig om mensen in de stad te laten investeren. En dat is nodig, want een grote uitdaging voor dit bestuur is Antwerpen voorbereiden op de verwachte bevolkingsgroei. We voeren een pragmatisch beleid, waarvan iedereen op termijn beter zal worden”, besluit Rob Van de Velde.

GvA, 13/01/2016