Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Kronenburgwijk in Deurne wordt groener

Het Antwerpse stadsbestuur trekt de komende jaren 1,5 miljoen euro uit om groene spots te creëren in de Kronenburgwijk in Deurne-Noord. ‘Die groene sproeten moeten leiden tot een vernieuwingsgolf’, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).
De Kronenburgwijk in Deurne-Noord heeft momenteel een wat grijs en grauw imago. In de buurt is nog heel wat actieve en oudere industrie te vinden. Daarom willen stad en district samenwerken om de buurt van enkele groenere toetsen te voorzien.

“De gedachte is dezelfde als bij de tuinstraten in Antwerpen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). “Hier gaat het om leegstaande panden en binnengebiedjes. We trekken 1,5 miljoen euro uit om enkele leegstaande magazijnen, verkrotte fabriekshallen en andere kankerplekken op te kopen, en er een groene oase voor de buurt te creëren.”

Wat die invulling inhoudt, is afhankelijk van de spots die de stad kan bemachtigen. “Zitbanken, speelpleintjes of petanquevelden behoren tot de mogelijkheden”, zegt Van de Velde.

“Samen met het district voeren we onderhandelingen met enkele eigenaars. We hebben een startbudget, en zullen alles dossier per dossier bekijken met AG Vespa.”

Groene sproeten

Het stadsbestuur zou nog deze bestuursperiode twee tot drie groene sproeten willen ontwikkelen. “De buurt heeft een gigantische nood aan enkele pauzepunten”, zegt Van de Velde. “Die zijn nodig om een vernieuwingsgolf op gang te brengen.”

De hotspots kunnen zowel kleine panden als iets grotere binnengebieden zijn. In dat laatste geval bestaat een mogelijkheid om samen te werken met projectontwikkelaars, die een groot groen binnenplein integreren.

“Zoiets is voorlopig niet aan de orde”, benadrukt Van de Velde. “De vergroening van de wijk is het uitgangspunt. Hoe dat gebeurt, wordt bekeken in functie van de locaties.”

Speelplaats

Het district Deurne is momenteel in onderhandeling over een groot stuk braakliggende grond. “De eigenaar heeft interesse om te verkopen, maar het is voorlopig te vroeg om daarover te communiceren”, zegt Deurnes districtsschepen Tjerk Sekeris (N-VA). “We spelen met het idee om er een groene speelplaats te creëren, waar scholen van beide netten terechtkunnen, en waar ook onze jeugddienst een onderkomen zou vinden.”

GvA, 18/11/2015