LAAT ME A CHARMEREN

Rob Van de Velde

 

Mijn boek Laat me A charmeren ligt vanaf vandaag in de Antwerpse boekwinkel. Ik laat de lezer zien wat er zich afspeelt in de keuken van een schepen voor Stadsontwikkeling en wat mijn plannen zijn om Antwerpen nog charmanter te maken. U leert er wat de spanningsvelden zijn die ik op mijn bord krijg. Denk maar aan de verschillende noden van jongeren en ouderen in de stad of de uiteenlopende verwachtingen die toeristen en bewoners hebben van Antwerpen. En ik leg uit hoe ik mijn mes wil zetten in de regelneverij, om de stad flexibeler en appetijtelijker te maken voor mensen die in de stad willen investeren.

Als hoofdgerecht kan u zich verlekkeren op de bestaande en nieuwe ontwikkelingen met de Scheldekaaien, de Gedempte Zuiderdokken, Sint-Annekestrand en de Droogdokken als meest opvallende. Met als saus mijn kijk op hoe we moeten omgaan met de 50.000 nieuwe Antwerpenaars die de komende vijftien jaar op ons afkomen. Door nieuwe woonvormen als cohousing te introduceren maar ook door slim en groen te verdichten in de rand rond Antwerpen. Hoe ik het patrimonium in de Seefhoek wil renoveren en de mensen die er nu in krotwoningen leven een nieuw onderkomen wil geven, zal ook in de smaak vallen. En ik serveer ideeën om de winkelstraten in onze districten te doen heropleven.

Wandel- en fietsbrug over de Schelde

Als dessert krijg je te weten hoe we groene energie via windmolens kunnen stimuleren zonder dat vleermuizen of broedende vogels daarbij het leven moeten laten of boeren in de polder hun landbouwgrond moeten afstaan.

En voor wie nog zin heeft in een digestief, moet zeker lezen hoe ik de participatie voorts wil professionaliseren.
De bovengrondse verbinding van beide oevers, met een wandel- en fietsbrug als meest in het oog springende, is de kers op de taart.

Tot slot: dit boek is geen eindpunt. Stadsontwikkeling is voortdurend in beweging. Wat u vandaag in dit boek gelezen hebt, kan morgen alweer achterhaald zijn. Schrijf u daarom in op de nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen houden als er zich een verandering voordoet aan een van de onderwerpen in mijn boek.

Laat het smaken en veel leesplezier.

Rob Van de Velde

 

 

Schrijf u hier in op de Laat me A charmeren nieuwsbrief.