Uncategorized

Leegstaande bedrijfsgebouwen niet lang meer leeg

Om stadskankers aan te pakken hebben we als stad aan de Vlaamse regering gevraagd om de tijdelijke bestemmingswijzigingen van leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites mogelijk te maken. Na het vereenvoudigen van de bouwcode en de digitale bouwvergunning is dit een nieuw succes.
Dit laat ons bijvoorbeeld toe om de Jaguar-site aan de Boomsesteenweg, die al een tijdje leeg staat, een nieuwe tijdelijke bestemming voor retail geven.

Zo luidt de beslissing van de Vlaamse regering:
De Vlaamse regering wijzigt principieel diverse bepalingen in haar besluit dat de lijst vaststelt van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. Leegstaande bedrijfsruimten of industriële sites binnen een stedelijk gebied, ingekleurd als industriegebied op het gewestplan, kunnen onder bepaalde voorwaarden tijdelijk voor een nieuwe functie gebruikt worden om verweving mogelijk te maken (in afwachting van een ruimtelijk uitvoeringsplan).
Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen van de Raad van State.