In de pers

Loodswezen moet publiekstrekker worden voor het Schipperskwartier

Het Loodswezen moet een absolute publiekstrekker worden voor het Schipperskwartier. Bewoners wordt nu gevraagd om mee na te denken over de 70.000 vierkante meter publiek domein. Er is ruimte voor een ligweide of sportvelden.
Schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) kondigde de bevraging aan op de jongste gemeenteraad. Het Loodswezen maakt deel uit van een openbare aanbesteding ter uitvoering van het masterplan Scheldekaaien.

“Het Loodswezen moet een absolute publiekstrekker van het Schipperskwartier worden, zeker met de riante zone van zo’n 70.000 vierkante meter nieuw aan te leggen publiek domein”, zei Van de Velde. “De buurt krijgt de mogelijkheid om haar stem te laten horen. Er is zeer veel mogelijk: van ligweide, sportveldjes tot een speelzone voor kinderen. Alle ideeën zijn welkom.”

Op de infomarkt over de toekomst van het Schipperskwartier op 7 november zal een aparte stand staan over de publieke ruimte aan het Loodswezen. “Omdat we willen dat de jury weet wat er leeft in de buurt, zullen we de suggesties overhandigen aan de jury die beslist over het winnende project voor deze site. Het kan zijn dan het ontwerp niet overeenstemt met de resultaten van de bevraging, maar het ontwerp kan natuurlijk nog steeds worden aangepast aan de suggesties.”

Moties

Joris Giebens (Groen) poogde in de gemeenteraad met twee moties de meerderheid uit elkaar te spelen. Daarbij verwees hij naar de opmerking van Open VLD-fractieleidster Annemie Turtelboom over de ruimtelijke uitvoeringsplannen of “postzegel-RUP’s” in de buurt rond de Brouwersvliet. Zij pleitte voor een eenvormige visie op dit gebied in plaats van twee afzonderlijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die onvoldoende rekening houden met de noden in de wijk.

Daarnaast was er de interne discussie binnen de N-VA-fractie over hoogbouw op de plek van het Tolhuis. Giebens kreeg steun van de andere oppositiepartijen SP.A en PVDA. Het raadslid ving echter bot. De moties werden weggestemd door de meerderheid.

“Ik heb geen motie van de oppositie nodig om te weten wat we in de meerderheid moeten doen”, zei Turtelboom.

Van de Velde zette de puntjes op de i. “Allereerst is het onjuist dat er geen globale visie op het gebied Schipperskwartier is, maar daarenboven is er een grote misvatting bij de collega’s van de oppositie omdat een ruimtelijk uitvoeringsplan niet gelijk staat aan een visie”, zegt de schepen. “Ik kan hen dat niet ten kwade duiden, maar een ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument om de visie te realiseren. De naam, uitvoeringsplan, zegt voldoende. De visie is wel vastgelegd in onder meer het ruimtelijk structuurplan en het masterplan Scheldekaaien. Het is dus onjuist dat er geen samenhang is.”

Schepenwissel

Giebens had nog een boodschap voor Turtelboom, waarin hij verwees naar de Open VLD die haar aanspraak op een schepenwissel van Van de Velde door een liberaal liet varen.

“Ik twijfel of u nu gerustgesteld bent door de toelichting van de schepen”, zegt Giebens. “Sommigen hebben waarschijnlijk spijt dat de wissel niet is doorgegaan, want dan hadden we nu misschien wel een schepen gehad met een visie op ruimtelijke ordening.”

HNB, 26-10-2016