Uncategorized

Marcel, kom eens kijken in Antwerpen!

Reactie op opiniestuk Redactie.be: “Antwerpen ziet er niet uit” – Marcel Vanthilt

Marcel,

Het is fijn om te lezen dat je bekommerd bent om Antwerpen, net zoals het huidige stadsbestuur dat ook is. Het zal je verbazen, maar de analyse die jij nu maakt, is ongeveer dezelfde die wij gebruiken als handleiding om van deze stad een charmantere plek te maken. Stellen dat de stad er niet uitziet, is voor ons, liefhebbers van de stad, twee stappen te ver.

Maar akkoord, de stadsvernieuwing en mobiliteitsverbetering moet sneller dan het in het verleden is gebeurd. Er werd inderdaad voortdurend ‘gepraat over plannen zus en plannen zo’. Het vorige stadsbestuur was kampioen master’plannen’.  We hebben in de kasten in het stadhuis bergen plannen terug gevonden, die nooit zijn uitgevoerd. Al te veel dossiers zaten dan nog eens hopeloos vast: Eksterlaar, Handelsbeurs, Slachthuis, Groothandelsmarkt, Zuiderdokken, Scheldekaaien…  Maar dat is sinds dit bestuur verleden tijd. Laten we vooral concreet zijn, want dat is wat je wenst:

  1. De werken aan die ‘half-affe leien’, de Noorderleien, worden heel binnenkort eindelijk voortgezet en worden net als de Zuiderleien, die tien jaar geleden werden opgeleverd, een prachtige stadsboulevard met bomen, fietspaden, een tramway en autostroken. N-VA kan de boel inderdaad forceren omdat we sinds een jaar ook in Brussel de plak zwaaien.
  2. Voor de Antwerp Tower, een gebouw uit de jaren zeventig, is het vernieuwend ontwerp zo goed als af.  Zodra de vergunning wordt ingediend, krijg jij de preview van hoe het er zal uitzien.
  3. Na 47 jaar Gedempte Zuiderdokken als parking, wordt voor het einde van de legislatuur zeker één deel parking onder de grond gestopt en voor midden 2016 mag jij je megafoon zetten achter het nieuwe inrichtingsplan (ik nodig je graag uit op 10 oktober om mee te denken over de herinrichting: schrijf je in op www.gedemptezuiderdokken.be)
  4. Op de afgeleefde Groenplaats waar de, bij regen spekgladde, stenen overal los liggen, de bomen niet groeien en de ingangen voor de parking en de premetro het plein ontsieren, zijn ook wij niet fier. Daarom wordt het plein nog deze legislatuur heraangelegd met de hulp van iedereen die rond het plein woont, werkt en winkelt.
  5. Over de heraanleg van de Scheldekaaien wordt al jaren geleuterd. Deze legislatuur hebben we de technische werken aan de kaaimuur aangevat. Dat je dat nog niet zag van achter je krant op het Zuid? En volgend jaar beginnen we ter hoogte van Sint-Andries met de aanleg van het publiek domein, net als een jaar later de aanleg van deel een van het droogdokkenpark zal volgen.
  6. De heraanleg van de Nationalestraat was inderdaad een zootje. Waarom het vorige bestuur de straat heeft hertekend waardoor fietsers amper plaats hebben en met een ondergrond waarvan ze wisten dat het niet goed zou komen, is ook voor ons een raadsel. We hebben dit jaar de ondergrond dan ook moeten heraanleggen, maar de hele straat opnieuw doen twee jaar na een heraanleg vinden we verspilling van overheidsgeld.
  7. Wellicht werk je ook te hard ’s avonds, want je zou eens moeten komen kijken naar de mooi verlichte panden op de Grote Markt. Exemplarisch voor de liefde van dit bestuur voor haar stad. En momenteel wordt eindelijk de straat die uitkomt op de Grote Markt, Grote Markt en Kaasrui, aangepakt.
  8. De nodige infrastructurele ingrepen worden gepland én uitgevoerd. De wandelas Centraal Station – Steenplein, de Via Sinjoor, zullen we verder optimaliseren. En ook de IJzerlaan leggen we binnenkort efficiënter en aangenamer aan.
  9. Ook wat betreft signalisatie doet deze bestuursploeg wat nodig is. We  maken het wegbeeld leesbaarder voor de weggebruiker. De beperkingen en problemen van de wegcode kaarten we aan bij de hogere overheden. En jawel, onlangs introduceerden we ook een hypermodern nieuw parkeergeleidingssysteem.

Dat die elegante torens er op het Eilandje wel staan en de rest van Antwerpen in de vergetelheid is geraakt, is een gevolg van de monocultuur en de traagheid van tachtig jaar socialisme. Mocht er met opener geest zijn samengewerkt met ‘de privé’, hadden andere stadsdelen reeds veel verder gestaan, net zoals het Eilandje.

Antwerpen met Barcelona vergelijken doen we allemaal graag. Maar we blijven toch een andere stad. Dit stadsbestuur geeft zowel de voetganger, fietser, het openbaar vervoer als de automobilist een plaats in de stad mét kwaliteitsvolle vervoersalternatieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de Antwerpenaar slim genoeg is om eigen vervoerskeuzes te maken, naargelang de activiteit. De wegen in de stad krijgen een rangorde. Naar het einde van deze legislatuur wordt 95 procent van de wegen zone 30 en krijgt aangepaste weginfrastructuur om deze snelheid af te dwingen. Hoofdwegen waar u nog 50 of 70 kilometer per uur mag rijden, leiden het verkeer door de stad. Voorts leggen we kilometers nieuwe fietspaden, -straten en -ostrades aan om ook de fietser comfortabel en veilig de stad door te leiden.

Antwerpen zal net zoals andere steden groeien, snel groeien. Voor het eerst weten we hoeveel die uitdaging zal kosten, 30.000 euro aan investeringen per nieuwe inwoner om onze dienstverlening op niveau te houden en liefst te verbeteren. Nooit tevoren is die oefening gemaakt, waardoor continu tekorten in scholen, kinderopvang, parken… werden opgebouwd. Dit wordt nu een halt toegeroepen met een enorme versnelling in investeringen: 20 miljoen extra in scholen, 4 miljoen euro in kinderopvang, tachtig hectare extra parkzone en ga zo maar door. Er wordt in tuinstraten voorzien in de meest dichtbebouwde wijken van de stad en, last but not least, deze stad maakt werk van haar iconische gebouwen stadhuis, Handelsbeurs, Oudaan…  Erfgoed, dat we als het ware ‘erfden’ terwijl het op instorten stond.

U merkt het, deze bestuursploeg heeft een duidelijke visie en je kan moeilijk zeggen dat de vorige besturen geen tijd genoeg kregen om zich te bewijzen. Maak u dus zeker geen zorgen. Afspraak 2018, of eerder, op een van de vele participatieve momenten. We zouden je daar zeer graag eens ontvangen.

 

Met vriendelijke groeten,

Rob Van de Velde, Schepen van Stadsontwikkeling

Koen Kennis, Schepen van Mobiliteit