Ekeren

Voorontwerp Masterplan Ekeren-Centrum ligt klaar

Het district Ekeren wil zich in de komende jaren nog verder profileren als groen, leefbaar en gezinsvriendelijk district. De stad werkt aan een masterplan om het centrum van Ekeren in die zin te verbeteren. Een voorontwerp van het masterplan is nu klaar en vormt de aanzet naar het definitieve masterplan. De komende maanden volgt er nog een intensief participatietraject met de bewoners van Ekeren.

Met een nieuw masterplan voor Ekeren-Centrum wil het district benadrukken dat Ekeren een groen district is met een bruisend centrum, dat naast de auto en de bus ook goed bereikbaar is te voet en per fiets. In het voorontwerp van het masterplan worden verschillende scenario’s onderzocht die via participatietrajecten aan de Ekerenaar worden voorgelegd.

Vandaag ligt het voorontwerp van het masterplan voor Ekeren-Centrum op tafel. Het ontwerp spitst zich toe op enkele strategische plekken:

• De Kerktuin moet een kwalitatieve, groene verblijfsruimte worden. Deze tuin en kerkomgeving kunnen een bijdrage leveren om de handelskern van Ekeren te versterken.
• Voor de site Luxor (huidige Aldi-site) worden op dit moment nog verschillende opties bekeken. De site kan een residentiële invulling krijgen of een publieksfunctie.
• Het Hagelkruispark moet beter verankerd worden in het groene netwerk van Ekeren-Centrum. Dat kan door de bestaande ingangen opnieuw in te richten of te onderzoeken of bijkomende ingangen, bijvoorbeeld langs Schoonbroek en Akker haalbare mogelijkheden zijn.

Cruciaal in de verdere ontwikkeling van het centrum is de bereikbaarheid. Het district wil daarom dit voorontwerp nog verder verfijnen, samen met de dienst mobiliteit.

Op basis van dit plan vindt de komende maanden een intensief communicatie- en participatietraject plaats om ook de mening van bewoners en andere betrokkenen te kennen.

In een volgende fase volgt het definitief ontwerp. Daarin wordt het actieplan verder concreet gemaakt zodat het masterplan Ekeren centrum in de komende jaren daadwerkelijk naar concrete projecten vertaald kan worden.