Middenvijver

Middenvijver ondervindt geen hinder van festivals

Een vos liep door de Middenvijver. Een roerdomp stond op honderd meter van één van de partytenten. “Er is geen negatief effect vastgesteld door de festivals”, zegt schepen Van de Velde.
In de aanloop naar het Summerfestival en Laundry Day op de Middenvijver op Linkeroever was er heel wat heisa. Er werd gevreesd voor lawaaihinder, mobiliteitsproblemen en schade aan de natuur. Johan Klaps (N-VA) en Caroline Bastiaens (CD&V) peilden naar de evaluatie.

“Er waren tijdens Summerfestival vijf klachten en tijdens Laundry Day zelfs maar één”, zegt Rob Van de Velde, schepen van Stadsontwikkeling. “Er waren rond lawaai wel iets meer klachten. Voor Summerfestival kwamen er twee geluidsklachten binnen. Uit metingen door een externe firma en de stad bleken dat de drempels niet werden overschreden. Het gemeten geluid bleef 8 tot 10 decibel onder de norm. Voor Laundry Day is er een vijftiental geluidsklachten geweest, voornamelijk van bewoners van Linkeroever. Ook dit festival bleef onder de geluidsnorm.”

De afspraken rond het afsluiten van het terrein zijn gerespecteerd. “Er was beschadiging van de ondergrond”, geeft de schepen toe. “De festivalgangers zijn even ‘lichtvoetig’ als de mensen die naar het Ringlandfestival in het park Middelheim gingen. Het gras is beschadigd, maar herstelde zich goed.”

Roerdomp

Ook de mobiliteit is ordentelijk verlopen. Toch zijn daar nog punten tot verbetering. Zo werd er in de Charles de Costerlaan wildgeparkeerd. Ook de uitstroom van het verkeer in de Charles de Costerlaan en de Halewijnlaan kan beter. Er is een betere centralisering van de kiss&rides nodig.

De evaluatie van het effect op de natuur door de festivals is volgens schepen Van de Velde positief. Hij baseert zich daarbij op het verslag van Natuurpunt De Wal in het tijdschrift Groenlink. Van zwaar ecologische hinder is volgens hem geen sprake.

“Voor, tijdens en na de festivals was er een permanente monitoring door medewerkers van Natuurpunt De Wal”, zegt Van de Velde. “Volgens hen zijn er geen aantoonbare negatieve effecten op de omliggende natuurgebieden. In het artikel staat dat door het afsluiten van het natuurgebied Het Rot voor recreanten tijdens de festivals veel vogels en dieren de kans schoon zagen om het gebied te herontdekken. Zo werd een vos gesignaleerd die zonder schroom in klaarlichte dag door het domein liep. Jonge blauwe reigers foerageerden op de wandelpaden. De roerdomp, een zeldzame en schuwe reigerachtige rietvogel, is op nauwelijks honderd meter gezien van een luidruchtige muziektent. Ook in het natuurgebied Blokkersdijk is geen enkel negatief effect vastgesteld.”

Excuses

De schepen had een duidelijke boodschap aan al de partijen die zich kritisch hadden uitgelaten over de komst van de festivals op de Middenvijver.

“De amokmakers tegen het festival zouden zich misschien beter excuseren voor de maatschappelijke tweedracht die ze veroorzaakten”, zegt Van de Velde.

GvA, 28 oktober 2015