Deurne, Eksterlaer, In de pers

Na elf jaar start bouw Eksterlaer eindelijk

Het heeft elf jaar geduurd, maar gisteren werd dan toch het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe wijk Eksterlaer in Deurne-Zuid. Eindelijk, want na jarenlange vergunningsproblemen en (heel) veel overleg met de buurt, de stad en het district, gaat nu de spade de grond in.

In totaal plant projectontwikkelaar Matexi, samen met Vooruitzicht, 580 woningen en appartementen in het projectgebied tussen de Herentalsebaan, Dascottelei en Eksterlaar. De eerste fase, 23 woningen en drie appartementen, is al in aanbouw. Eind 2017 zouden de eerste bewoners er hun intrek kunnen nemen. De bouw van de volledige wijk zal tien jaar in beslag nemen.

In het project Eksterlaer zal ook veel aandacht besteed worden aan groen en open ruimte. Zo krijgt de nieuwe wijk een park van 3,5 hectare, enkele pleintjes en een waterpartij. Die groene ruimtes worden ook zo snel mogelijk opengesteld voor de buurt. De nog aan te leggen straten worden autoluw en voor bewoners worden ondergrondse parkeerplaatsen voorzien.

“Schitterende ligging”

Tien van de 23 woningen die in de eerste fase gerealiseerd worden zijn al verkocht. Zo worden Olivier Gordijn (30) en Shana Van Winssen (28) een van de eerste bewoners van de nieuwe wijk. “De ligging is schitterend”, zegt Olivier. “Vlak bij de stad, het Rivierenhof, Boekenbergpark, Te Boelaerpark,… en we krijgen zelfs een eigen park in onze wijk. We waren niet echt op zoek, maar toen viel ons oog op dit project. We hebben ook alles voorgelegd aan mijn stiefvader, een architect. Hij is erg kritisch, maar was heel positief over dit project. Dan hebben we niet meer getwijfeld.”

Het groene aspect van Eksterlaer zit nu ingebakken in de verschillende plannen en ontwerpen, maar dat was lang niet altijd zo. De eerste plannen voor het project dateren al van 2001. “Toen ging het over zevenhonderd à achthonderd woningen, waarbij weinig of geen aandacht ging naar groen of open ruimte”, zegt Walter Verbruggen (Groen), toenmalig districtsschepen in Deurne, die het project vanaf het begin heeft gevolgd. “De eerste hoorzitting rond het project was keihard en ook de buurt was erg ontevreden. Vanuit de toenmalige districtsraad hebben we, unaniem, een advies opgesteld met drie voorwaarden: 50 procent moet open groen blijven, tuintjes van de woningen niet inbegrepen. Geen doorgaand verkeer. Het aantal woningen moet beperkt blijven en zeker geen hoogbouw zoals nu op de Dascottelei. Ik denk dat wat nu gerealiseerd wordt, het vijfde ontwerp van deze wijk is. Ik zie nu een project met standing, kwaliteitsvolle woningen, ondergrondse parkeerplaatsen, groendaken én waarvan 52% ingevuld wordt door open groene ruimte.”

Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) is blij met het project. “Eksterlaer is een voorbeeld van waar we naartoe moeten met de stad”, zegt Van de Velde. “Slim verdichten, met voldoende ruimte voor groen.”

Deze zomer ook een stuk grond van het projectgebied, aan de Kerkhofweg, tijdelijk ter beschikking gesteld voor de buurt. Dat is Vooruitzicht en het district Deurne overeengekomen. “Dat gebied wordt pas in fase 6 aangelegd”, zegt districtsschepen Karen Maes (Groen). “Tot dan krijgt het een functie voor gedeeld buurtgebruik. Vooruitzicht zal het puin ruimen, het gras maaien en dan zou het deze zomer toegankelijk moeten zijn.”

GvA, 15 juni 2016