Konijnenwei, Nieuw Zuid

‘Nieuw Zuid zit vol leven’

Volgens Natuurpunt herbergen de Konijnenwei en Nieuw Zuid heel wat bedreigde diersoorten. “Gelukkig wil de stad best veel tegemoetkomingen doen om de biodiversiteit te bewaren”, klinkt het.

Recent onderzoek wijst uit dat de Konijnenwei, en bij uitbreiding de hele zone rond Nieuw Zuid, bruist van het leven. “We wisten dat eigenlijk al langer, maar recente studies bevestigden ons aanvoelen”, zegt Koen Van Keer van Natuurpunt.

Plantkundigen troffen op korte tijd niet minder dan 230 plantensoorten aan op Nieuw Zuid, en een excursie die gericht was op het vinden van spinnen leverde liefst 34 verschillende soorten op. In totaal werden op Nieuw Zuid zo’n 337 diersoorten aangetroffen, waarvan 60 echt zeldzame en bedreigde soorten. “Libellen, zweefvliegen, wilde bijen, prachtige kevers en dito vlinders: alles is vertegenwoordigd”, zegt Van Keer. “En ook voor de vogelliefhebbers is er op het Zuid voor ieder wat wils: van sperwers over buizerds en torenvalken tot slechtvalken en grote bonte spechten.”

Natuurpunt plant volgend jaar nieuwe excursies met soortenkenners, die ongetwijfeld nog meer ontdekkingen zullen opleveren. “Er zal dan waarschijnlijk gekeken worden naar zoogdieren, paddenstoelen en andere organismen”, zegt Van Keer.

Hooiweide

Natuurpunt vroeg het Antwerpse stadsbestuur om de ecologisch meest interessante zones ongestoord te laten in het nieuwe parkontwerp voor de Konijnenwei. “Ook vele buurtbewoners hadden herhaaldelijk te kennen gegeven dat ze een natuurlijke invulling wensten voor een belangrijk deel van het park”, zegt Van Keer. “Gelukkig heeft het stadsbestuur daar ook rekening mee gehouden. Aan de kant van de spoorweg wordt de spontane ontwikkeling van een hooiweide mogelijk gemaakt en de ruigere zone achteraan (tegen de afrit van de ring, red.) blijft ongewijzigd.”

Die beslissingen zorgen er volgens Van Keer voor dat de Konijnenwei een belangrijke functie kan blijven vervullen in de verspreiding van fauna en flora in en rond Antwerpen. “De Konijnenwei vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Antwerpse spoorwegbermen, waar heel wat verschillende diersoorten huizen.”

“Mooie resultaten”

Schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) is blij met de erkenning van Natuurpunt. “We zitten om de drie maanden met hen rond de tafel en boekten al mooie resultaten op vlak van biodiversiteit en natuurbehoud in de stad. Dit is voor mij een bewijs dat alle heisa rond de parking aan de rand van de Konijnenwei overbodig was en dat die aanleg een duurzaam beheer van het gebied niet in de weg staat”, aldus Van de Velde.

GvA, 2/12/2015