Cadixwijk

Nieuwe bouwblok aan Kattendijkdok met 200 woningen

De Cadixwijk op het Eilandje wordt ontwikkeld als nieuwe woonwijk aan het water. Er wonen momenteel ongeveer 500 mensen. In de loop van de volgende tien jaar komen daar minstens 3.000 inwoners bij. Naast ruimte voor woonontwikkeling, handelsvestigingen, kantoren en gemeenschapsvoorzieningen wordt ook het openbaar domein verder aangelegd.

Realisatie eerste fase
In het noorden van de Cadixwijk zijn de afgelopen jaren twee bouwblokken ontwikkeld in combinatie met de heraanleg van de straten er rond. De Binnenvaartstraat en de dokrand langs het Kempisch dok ondergingen al een gedaantewisseling. Ook het oude douanegebouw ter hoogte van de August Michielsstraat en de Napelsstraat maakte intussen plaats voor een nieuw bouwblok met woningen en een supermarkt. De eerste bewoners worden er verwacht tegen 2016.

Start tweede fase
De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Kattendijkdok-Oostkaai zijn net afgerond. De heraanleg zal resulteren in een vrije trambedding, comfortabele fiets- en voetpaden en een nieuw aangelegde rijbaan als hoofdas van de wijk. De traminfrastructuur wordt aangelegd in het kader van het project Noorderlijn.

Ondertussen zijn ook de werken gestart voor de tweede grote fase in de herontwikkeling van deze oude havenwijk. Deze fase omvat zes nieuwe bouwblokken (vijf langs het Kattendijkdok, één op de hoek ter hoogte van de Londenstraat-August Michielsstraat-Kattendijkdok-Oostkaai) en een heraangelegde Kattendijkdok-Oostkaai, August Michielsstraat en Napelsstraat. In de loop van 2016 start ook de aanleg van een eerste deel van het nieuwe wijkplein Cadix, in het centrum van de wijk.

wijkplein Cadix_-®PT_architecten
foto CIP

Toewijzing bouwblok Londenstraat
AG VESPA verkocht het bouwblok op de hoek van de Londenstraat en het Kattendijkdok, na een selectieprocedure waar 17 teams van ontwikkelaars en ontwerpers aan deelnamen. De keuze viel op het projectvoorstel van CIP samen met Sergison Bates Architects, Bovenbouw en Bulk Architecten. Zij zullen er het voorgestelde project met ongeveer 200 woningen, winkels en horeca realiseren. De werken starten in 2017 zodat de Cadixwijk vanaf 2020 een nieuw gezicht krijgt ter hoogte van de Londenstraat.

Situering bouwblok Cadix A5_-®AG VESPA
De locatie waar het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken.

Meer info vindt u op www.agvespa.be/projecten/eilandje-cadixwijk
Inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de werken in de Cadixwijk kan u op: info@vespa.antwerpen.be