Het Rooi

Nog vele toekomstmogelijkheden voor Het Rooi in Berchem

Na een succesvol inspraaktraject keurde het college vandaag het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Het Rooi goed. In het definitieve plan is rekening gehouden met de suggesties van de buurt die werden verzameld tijdens de participatieacties.

De stad Antwerpen, district Berchem en Koninklijk Berchem Sport organiseerden in mei 2016 een infotentoonstelling en inspraak over de plannen met Het Rooi. Iedereen kon suggesties doen over de toekomstige invulling van de commerciële en dienstverlenende ruimte nabij het stadion.

De binnengekomen suggesties – voornamelijk van buurtbewoners – zijn ruwweg op te delen in vijf categorieën:
• kleine handelszaken (kruidenier, supermarkt, apotheek, krantenwinkel, bakker, … )
• sportinfrastructuur (zwembad, fitness, wellness, … )
• horeca (café, restaurant, ijssalon, frituur, … )
• maatschappelijke functies (kinderopvang, dokter, serviceflats, dienstencentrum,… )
• openbaar vervoer (bushalte, velostation, … )

Nieuwe voetbalinfrastructuur

De huidige voetbalinfrastructuur (veld en stadion) is aan vernieuwing toe. In het stadion op Het Rooi moeten voetbalploegen uit klasse 1B terechtkunnen. Dat betekent dat er plaats moet zijn voor circa 4.000 toeschouwers, met ruimte om verder te groeien op langere termijn. Er zullen comfortabele tribunes voor het publiek en moderne kleedkamers voor de spelers van Koninklijk Berchem Sport en de jeugdwerking komen.

Toegankelijk sport- en recreatiepark
Het sportpark mag nog toegankelijker gemaakt worden. De huidige paden worden vernieuwd en er komen twee extra toegangen tot het park: één aan de Berchemstadionstraat en één aan de Roderveldlaan. Op die manier kunnen de parkeerplaatsen aan de Roderveldlaan beter benut worden. Ook de scoutsverenigingen blijven actief op Het Rooi zonder in te boeten aan oppervlakte.

Nieuwe commerciële en dienstverlenende invulling
Om in te spelen op de behoeften van de wijk staan ook een commerciële invulling en dienstverlenende voorzieningen op het programma. Om dit mogelijk te maken, herbestemt het RUP deze zone tot ‘zone voor centrumfuncties’. Zo wordt er ruimte gemaakt voor horeca, detailhandel, sport, wonen en dienstverlening. Functies zoals kantoorruimte, zware industrie en grote commerciële invullingen – zoals een grote winkelketen – vallen hier niet onder.

Al deze voorstellen zijn mogelijk binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een juridisch document dat vastlegt waar wel en niet gebouwd mag worden en waar er woningen, publieke functies, winkels of recreatie mogen komen. Omdat de buurt suggesties heeft kunnen geven via de online enquête en/of ter plaatse op het inspraakmoment begin mei, zijn er geen bezwaarschriften binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek.

Op 24 april buigt de gemeenteraad zich over het RUP Het Rooi. Als het RUP ook daar wordt goedgekeurd, kan de stad de concrete invulling en verdere uitwerking van de site onderzoeken. Als dat onderzoek afgerond is, zal er opnieuw gecommuniceerd worden naar de buurt.