Konijnenwei

Aanleg Konijnenwei start eind 2016

Het college keurde het definitieve ontwerp goed voor de aanleg van een park en buurtparking op de Konijnenwei in het zuiden van Antwerpen. Het ontwerp voor het nieuwe buurtpark werd samen met de bewoners van de omliggende wijk uitgewerkt. Op zondag 28 februari is iedereen van 13 tot 16 uur welkom op de Konijnenwei om het definitieve ontwerp te ontdekken. De aanleg van het park en de parking gaat van start in het najaar van 2016. De opening is voorzien voor het voorjaar van 2017.

Omwonenden tekenen nieuw park mee uit
De Konijnenwei naast het Vlinderpaleis is een grote groene recreatieruimte die momenteel onderbenut wordt. Het terrein is vandaag slecht bereikbaar voor voetgangers en behalve een kleine zone met speeltuigen voor kinderen zijn er geen recreatieve voorzieningen. De stad Antwerpen heeft samen met de omwonenden het afgelopen jaar een nieuw ontwerp voor de hele Konijnenwei uitgetekend. De buurt werd daarvoor uitgebreid bevraagd in februari en september 2015. Zij konden hun opmerkingen geven tijdens de infomomenten of via de website oor.antwerpen.be. In totaal gaven 282 mensen hun reactie op het voorontwerp.

“Ik ben heel tevreden over de constructieve samenwerking met de buurt. Het participatietraject waarbij de buurtbewoners inspraak kregen over de invulling van het park is optimaal verlopen. Het terrein krijgt eindelijk een kwalitatieve invulling en zal een meerwaarde zijn voor de wijk”, zegt schepen voor Groen Rob Van de Velde.

Voor ieder wat wils in het buurtpark

In het definitieve ontwerp werd rekening gehouden met de opmerkingen van de buurt voor het nieuwe park.

• Het terrein zal beter toegankelijk gemaakt worden door de aanleg van paden. De paden worden uitgevoerd in kiezel.
• Langs de paden komen er comfortabele zit- en picknickplekken. Midden op de wei komen handgemaakte boomstambanken, die passen bij het ruige, ongerepte karakter van de Konijnenwei. Het oude paviljoen midden in de wei zal opgefrist worden tot een nieuwe ontmoetingsplaats.
• Ook de bereikbaarheid voor voetgangers wordt verbeterd door de aanleg van een nieuwe beveiligde voetgangersoversteek ter hoogte van het gebouwencomplex Hooge Huys.
• Het nieuwe park wordt kindvriendelijker. De bestaande speeltuin wordt uitgebreid met een gedeelte voor peuters. Er zullen avontuurlijke speelmogelijkheden zijn: klimheuvels, bomen, boomstammen, takken, wilgenhutten, struiken, zand en hoog gras. Er komen ook een groot en een klein voetbalveld.
• Voor honden en hun baasjes komt er een grote hondenloopzone (2000 m²) met trainingsparcours en zitbanken.
• Op het terrein zullen meer bomen en groen worden aangelegd op vraag van de bewoners. Langs de snelweg en de Singel en rond de parking komen geluidsbermen. Zo is er ook een duidelijke visuele afscheiding.

Buurtparking
Aan de rand van het park wordt een buurtparking aangelegd met 150 parkeerplaatsen. Schepen Koen Kennis: “De bedoeling is dat deze buurtparking de parkeerdruk in de buurt zal verlichten. Parkeren zal er gratis zijn met een bewonerskaart en betalend voor bezoekers.” De parking heeft een beperkte omvang (4% van de oppervlakte van de Konijnenwei) en zal zo goed mogelijk in het landschap worden ingebed door het gebruik van heuvels, bomen en struiken.

Het park en de parking komen er in afwachting van een definitieve parkinvulling van het terrein. Deze invulling hypothekeert de plannen voor de doortrekking van de Singel volgens het ruimtelijk structuurplan van de stad Antwerpen niet. Het stadsbestuur wil met deze invulling nu al inzetten op het verhogen van de bruikbaarheid van het parkterrein voor de buurtbewoners.

De verdere aanleg van het park en de parking gaat van start in het najaar van 2016. De opening is voorzien voor het voorjaar van 2017.

Zo zal de Konijnenwei er volgend jaar uitzien:

speelheuvels Speelheuvels

speeltuin2
Speeltuin

voetbalveld
Voetbalveld

speeltuin
Speeltuin