Moorkensplein

Ontwerp tijdelijke buurtplek Langstraat klaar

De ruimte die is vrijgekomen op de hoek van de Maréestraat, de Langstraat en de Bakkerstraat in Borgerhout wordt ingericht als een tijdelijke buurtplek met bomen, banken, spelaanleidingen en twee houten constructies. Het collectief ONKRUID heeft hiervoor een plan uitgewerkt en start in maart met de eerste werken. Tegen eind mei zou deze tijdelijke buurtplek klaar zijn. Na de verhuis van de politie naar het nieuwe centrale gebouw wordt het tweede deel van het Moorkensplein aangelegd en maakt de tijdelijke buurtplek plaats voor de definitieve aanleg.

Inrichting samen met de buurt
Begin juni 2016 konden buurtbewoners hun ideeën geven voor de invulling van de tijdelijke buurtplek op de hoek van de Maréestraat, de Langstraat en de Bakkerstraat. Op basis daarvan is een vlekkenplan opgesteld voor de inrichting die collectief ONKRUID op zich neemt. In maart 2017 starten de eerste werken op het terrein.

Het plan: een boomkamer en speel- & zitkamer
Op het terrein komen op 2 plekken houten constructies, de zogenoemde boomkamer en speel- & zitkamer. Tussen de beide kamers ligt het centrale grasplein en rond de bestaande boom ontstaat een intiem zithoekje. Zo ontstaan er 4 verschillende zones of kamers.

In de speel- & zitkamer, gelegen langs de Langstraat (de gele zone op het hierna volgende plan) komen er banken, tafels en speelaanleidingen, zoals schuine vlakken om op te liggen, te glijden of om over te klimmen. Langs de houten constructies waaruit de kamer is opgebouwd, kunnen klimplanten groeien.

Langs de tijdelijke parking van de politie komt de boomkamer. Hier worden zo’n 30 boompjes uit de bomenbank geplant (de groene zone op het hierna volgende plan). Langs de rand van deze kamer komen banken die uitkijken op het centrale grasplein. Deze zone blijft open voor sport, spel en kleine evenementen. Onder de bestaande boom ontstaat een intiem zithoekje tussen de kamers.

In de Langstraat
In februari legt het district Borgerhout het voetpad in de Langstraat heraan (zodat het recht komt te liggen en niet meer schuin afhelt) met een gewone boordsteen in plaats van een verlaagde. Zo kunnen auto’s niet meer op het voetpad parkeren. In het midden van de Langstraat komt een buskussen om het doorgaande verkeer te vertragen en aan de Bakkerstraat een extra zebrapad.

Verloop van de werken
In de loop van maart 2017 start ONKRUID samen met de stad met het aanplanten van 30 bomen uit de bomenbank. Aansluitend wordt het terrein tussen de bomen opgehoogd en verder afgewerkt met de houten constructies met daaraan de banken.

Nadien start de bouw van de zit- en speelkamer. Tegen einde mei is de inrichting klaar en wordt de buurtplek feestelijk geopend. In het voorjaar van 2018 wordt het gebruik van de plek samen met de buurt geëvalueerd.

Wie op de hoogte wil blijven, kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief op www.antwerpen.be/moorkensplein.

Heraanleg Moorkensplein
In het najaar van 2017 start de heraanleg van het huidige Moorkensplein. Na de verhuis van de politie naar het centrale mastergebouw, kan er gestart worden met de aanleg van het tweede deel van het Moorkensplein. Hierin zit het ontwerp van een nieuwe buurtparkje en het afsluiten van de bestaande huizenblok na de afbraak van het oude administratieve centrum en het politiegebouw. Er wordt onderzocht of er een nieuwe school kan komen op deze locatie. Op het braakliggend perceel in de Mellaertsstraat bouwt AG VESPA en het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) nieuwe woningen met een ondergrondse buurtparking. Het project telt 5 nieuwe woningen met een grote gemeenschappelijke tuin en dakterras.

moorkensplein

De fasering van het Moorkensplein.