Overkappingsfonds

Ontwikkelaars betalen mee voor leefbaarheid rond Ring

De stad Antwerpen richt een stedelijk overkappingsfonds voor de Ring op. Dit fonds zal extra leefbaarheidsmaatregelen bij de overkapping van de Ring financieren, zoals de inrichting van de publieke ruimte op en naast een overkapping. Het geld voor het overkappingsfonds zal komen van bouwprojecten van private projectontwikkelaars in een perimeter van 500 meter rond de Ring.

Met de oprichting van het overkappingsfonds wil de stad de baten van leefbaarheidsprojecten voor private eigenaars in de buurt van de Ring koppelen aan de overheidskosten die deze projecten inhouden. Het is echter geenszins de bedoeling dat dit fonds zal instaan voor de financiering van de overkapping zelf. De middelen uit het fonds zullen evenmin de volledige financiering van de leefbaarheidsmaatregelen op en rond de Ring dragen, maar zullen een gedeeltelijke bijdrage kunnen leveren aan de inrichtingskosten op en naast de overkapping.

Stedelijke ontwikkelingskosten
De oprichting van het nieuwe fonds ligt in het verlengde van de richtlijn voor stedenbouwkundige ontwikkelingskosten, die werd goedgekeurd in juli 2016. Die richtlijn houdt in dat de stad bij het verlenen van vergunningen voor stadsontwikkelingsprojecten rekening houdt met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Daarom wordt aan private projectontwikkelaars, bij de uitvoering van privébouwprojecten, een bijdrage gevraagd aan het lenigen van de maatschappelijke noden die ze creëren. Deze bijdrage wordt rechtstreeks gestort in het stedelijk overkappingsfonds.

Normen
Bij de inwerkingstelling van deze maatregel zullen er vier deelzones worden aangeduid, opdat de bijdragen ook effectief ingezet kunnen worden in de omgeving van het betreffende project. Langs de Ring zal de stad per deelzone bekijken wat de minimale oppervlaktes zijn waarop een kost wordt geheven en welke bedragen per m² daarvoor geschikt zijn.