Sinksenfoor

Oplossing na veertig jaar miserie

Vanaf 2015 staat de grootste kermis van het land op de Konijnenwei of naast de Singel in Borgerhout. En raar maar waar: voorlopig lijkt iedereen tevreden.

Niet alleen het stadsbestuur, maar ook de foorkramers en de betrokken districtsbesturen.

Uw krant onderzoekt de plussen en minnen van de beide locaties.

Schepen Rob Van de Velde en de foorkramers zijn tevreden over twee overgebleven locaties

Er is dus eindelijk licht aan het einde van de tunnel in het sombere dossier van de Sinksenfoor.

“Eindelijk kunnen we weg uit de sfeer van negativisme”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde.

“We gaan bouwen aan een evenement waar iedereen beter van wordt.”

Vergezeld door een delegatie van de foorkramers, vertelt Rob Van de Velde wat er de voorbije maanden is gebeurd. “In juni zijn we samen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie die voor iedereen winst oplevert”, begint hij. “Eerst hebben we de criteria bepaald waarmee rekening moest worden gehouden: veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid, overlast, horeca, de aanwezigheid van openbare voorzieningen…”

“Vervolgens zijn we achttien locaties gaan onderzoeken. De Groenplaats, de Meir, het Lobroekdok, de Waagnatie, het Frederik van Eedenplein op Linkeroever…

Sommige locaties vielen meteen af om uiteenlopende redenen.”

“Uiteindelijk bleven er vier mogelijke locaties over. De Scheldekaaien bij de Kennedytunnel hebben we geschrapt omdat het daar vaak hard waait. En de kop van Merksem, bij het Albertkanaal, bleek niet ideaal qua bereikbaarheid.

Zo zijn ten slotte de Konijnenwei en Park Spoor Oost (PSO) overgebleven.”

“Vrijdag vraag ik aan het college toestemming om die twee locaties grondig verder te mogen onderzoeken.

PSO is een gebied van 10,5 hectare dat eigendom is van de NMBS. Sinds juni voeren we gesprekken met de spoorwegmaatschappij, en we hebben vrij snel overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het terrein op termijn.”

“De Konijnenwei is met haar 7,6 hectare wat kleiner, maar met een creatieve invulling is veel mogelijk.

Daarvoor zijn we inspiratie gaan opdoen in Luik en in Parijs. Welke locatie het ook wordt, we zullen hoe dan ook aanpassingen moeten doen aan het terrein. PSO heeft extra groen en een betere ontsluiting nodig, de Konijnenwei moet worden verhard om er te kunnen parkeren. Voor die aanpassingen is een budget van 750.000 euro uitgetrokken.”

“Winst voor iedereen”

Hoe gaat het nu verder? “We gaan nu overleg plegen met de eigenaars van de gronden, de buurten, de districtsbesturen van Antwerpen (Konijnenwei) en Borgerhout (PSO) en de foorkramers”, zegt Van de Velde. “In Antwerpen praten we op 28 november met de buurtbewoners van de Bolivarplaats en de omgeving van de Brederodestraat. In Borgerhout krijgen de bewoners van de buurt rond Hof ter Lo een dezer dagen een brief in de bus. In het voorjaar hakken we de knoop door.”

Van de Velde is zichtbaar tevreden omdat hij licht aan het einde van de tunnel ziet. “Eindelijk kunnen we weg uit het negativisme, uit het leuren met overlast. We gaan stap voor stap sleutelen aan een pracht van een evenement, dat voor iedereen winst moet opleveren.”

Vreest hij op de nieuwe locatie geen verzet van de buurt en klachten bij de Raad van State? “Nee, want planologisch is er geen enkel probleem. We hoeven de bestemming niet te wijzigen en er is zelfs geen openbaar onderzoek nodig.

PSO is ingekleurd als gebied voor gemeenschapsvoorziening, de Konijnenwei voor dagrecreatie.”

Ziet de schepen, die zijn bevoegdheden in januari 2016 moet overdragen aan Open Vld, de verhuizing van de Sinksenfoor als zijn meesterwerk? “Nee, want ik heb nog veel meer in petto (lacht).

Maar ik ben wel blij dat we een oplossing gaan vinden na veertig jaar miserie.”

Foorkramers zijn content

En wat vinden de foorkramers ervan? Die zijn eveneens content.

“De Sinksenfoor blijft compleet, met hetzelfde aantal attracties”, zeggen ze. “De inplanting wordt wel anders, maar die kunnen we pas bekijken zodra de locatie bekend is. In elk geval kan de Sinksenfoor met haar 1,5 miljoen bezoekers per jaar een van de mooiste kermissen van Europa blijven.

Dat is belangrijk voor ons, maar ook voor de stad.”

“Ook wij gaan de twee locaties de komende maanden verder bestuderen.

Op dit moment hebben we nog geen voorkeur. De Konijnenwei bevindt zich dichter bij de historische locaties van de Sinksenfoor, maar anderzijds is er op PSO meer ruimte om te parkeren.

En dat is ook belangrijk. Maar voor ons zijn het allebei toplocaties.”

“Met deze locaties lopen we geen risico’s op klachten bij de Raad van State.”

District Antwerpen: “Wij denken mee”

“Het districtsbestuur van Antwerpen is bereid om mee te
denken met de plannen van schepen Van de Velde. “Wij zouden
het jammer vinden als de Sinksenfoor uit ons district vertrekt”,
zegt zijn partijgenoot Paul Cordy, districtsschepen voor Publiek
Domein (foto). “Maar het belangrijkste voor ons is wel dat
de Konijnenwei op termijn een park wordt, want dat is wat de
buurt vraagt. De foor mag dat plan niet hypothekeren.” “Het lijkt ons wel een
hele krachttoer om de Sinksenfoor naar de Konijnenwei te verhuizen. Er zijn
infrastructuurwerkzaamheden nodig, er moet voorzichtig worden omgesprongen
met de verharding van de bodem… Maar het lijkt me wel een betere
locatie dan de huidige. Al zou Park Spoor Oost wat ons betreft een betere
locatie zijn, vanwege de betere bereikbaarheid.”

District Borgerhout: “Wij willen praten”

“Wij vinden de komst van de Sinksenfoor een kans
voor Borgerhout”, zegt districtsvoorzitter Marij Preneel
(Groen, foto). “De locatie van Park Spoor Oost (PSO, red.) is
nu een stuk niemandsland dat dreigt verkocht te worden
om er een vestiging van een bedrijf als Ikea neer te zetten.
Wij dromen van een heel andere invulling.” “Met het budget
dat de stad wil vrijmaken om op PSO de Sinksenfoor te
huisvesten, kunnen wij die ruimte de overige 44 weken per jaar gebruiken
voor een groene ruimte van vijf hectare en daarnaast ruimte voor
sportvelden, jeugdlokalen, een repetitieruimte voor Trix, een fuifruimte,
een markt, een Reuzenatelier… En het biedt ook de mogelijkheid
om er een buurtparking te vestigen. Wij willen dus wel praten.”

© 2013 Concentra
LEX MOOLENAAR

Geef een reactie