Groenplan, In de pers

Park Brialmont krijgt vorm

Cluster en Witteveen + Bos tekent een nieuw park uit voor Berchem. Met Park Brialmont wil het district een groene long langs de Singel en de Ring creëren. Het ontwerp werkt vooral op geluidshinder en een fysieke overbrugging tussen drie parken.

Momenteel liggen De Villegas, Wolvenberg en Brilschans nog redelijk ver uit mekaar, gescheiden door de Singel en de Ring. En wie er rondwandelt kan er misschien nog naast kijken, maar de drukke wegen zijn duidelijk hoorbaar. Om van de drie aparte één groot Park Brialmont te maken en een rustpunt te creëren werd Cluster en Witteveen + Bos verkozen. “Het ontwerpteam hebben we gekozen op ideeën in plaats van op plan. Maar wat ons erg beviel zijn hun oplossingen op vlak van geluidshinder. Zo staat er al één fontein in Brilschans, maar willen ze er nog meer plaatsen, om het storende geluid te overstemmen met een aangenaam klaterend geluid. Er wordt onder andere gespeeld met het idee om een waterwand te plaatsen. Daarnaast wordt er tussen de bewoning en snelweg een groene geluidsmuur opgetrokken. Dat zijn enkele ‘quick wins’ die gemakkelijk uit te voeren zijn”, vertelt schepen van stadsontwikkeling, Rob Van de Velde (N-VA). Naast de kleinere en snelle ingrepen wordt er voor Park Brialmont ook een langetermijnvisie uitgewerkt.

Overkapping

“Zo wordt er ook nagedacht over de overkapping. Om de drie echt te verbinden, is een overkapping nodig. Dat wordt ook meegegeven aan de intendant. Zolang de intendant bezig is, blijft het vraagstuk van de verbinding open. Maar de overkapping moet ergens beginnen en dat zou hier wel kunnen.”

Het definitieve plan zou eind dit jaar klaar moeten zijn.

“In het voorjaar verwachten we een eerste voorontwerp en in het najaar zou het definitieve plan er moeten zijn. Dat plan zal dan stapsgewijs uitgevoerd worden. We streven hier naar een rustige tegenhanger van ’t Rooi. Dit park moet een rustpunt worden, zonder sport en spel”, vertelt districtsvoorzitter, Evi Van der Planken. De bewoners werden afgelopen jaar verschillende keren ondervraagd. “Alles wat uit de rondetafelgesprekken is gekomen, is meegegeven aan de ontwerpers. Wat vaak terug kwam en wat voor ons als district ook belangrijk was; is die rust en een manier om de geluidshinder van de drukke wegen aan te pakken. We denken dat het ontwerpbureau daar ook in zal slagen.”

Het ontwerpbureau wil de parken vooral optimaliseren.

“Brilschans is een mooi park maar kan verbeterd worden. Vooral de beleving moet er aangepakt worden met onder andere wandel- en fietsnetwerken. Hetzelfde geldt voor De Villegas en Wolvenberg, beiden hebben waardevolle natuur maar de toegankelijkheid kan veel beter”, vertelt David Verhoestraete van Cluster en Witteveen + Bos. “We beginnen nu met een basisplan, waar we zowel met als zonder overkapping verder kunnen. Maar hoe meer overkapping hoe beter, want dan kan je de drie gebieden echt verbinden.”

Eind 2016 moet het definitieve masterplan er liggen.

HLN, 11/01/2016