Park Spoor Oost, Sinksenfoor

PARK SPOOR OOST IN POLE POSITION OM DE SINKSENFOOR IN 2015 TE ONTVANGEN

Eind december hakt het schepencollege de knoop door. Komt de Sinksenfoor in 2015 naar de Konijnenwei? Of naar Park Spoor Oost? Met een lengte voorsprong ligt Park Spoor Oost in pole position om het pleit te winnen. Maar wat dan? Wat als het stuk braakliggend grond dat geprangd ligt tussen de Singel en Borgerhout in 2015 de grootste foor van Vlaanderen moet ontvangen? Dan moet er in ijltempo onderhandeld worden met huidig eigenaar NMBS, moet er groen worden aangelegd, moet er parking komen en moet er werk worden gemaakt van een gloednieuwe toegangsweg. En snel. Want ten allerlaatste in het voorjaar van 2015 moet alles klaar zijn. Hoe één en ander er precies moet gaan uitzien, beslissen de buurt en het district mee. Maar de stad heeft wél al een paar ideeën. Wat blijft er staan? Wat gaat weg? En wat nà 2015?

Park Spoor Oost komt aan het spoorwegemplacement langs de Noordersingel, ruwweg tussen muziekcentrum Trix en Schijnpoort. Een deel van het terrein bestaat uit sporen, het andere deel is grotendeels verhard, maar is in de loop der jaren overwoekerd geraakt door struikgewas en onkruid. Alles samen is het terrein 24 hectaren groot, maar niet alles daarvan zal al meteen ontwikkeld worden. Tegen 2015 wil de stad énkel werk maken van het deel dat aanleunt bij de Singel. Maar dat is groot genoeg om de Sinksenfoor op te herbergen. Het achterste stuk, dichter bij de bebouwing, blijft nog intact omdat het ringspoor er ligt, dat goederentreinen toegang biedt tot de haven. Pas als er ooit een nieuwe havenontsluiting is, zou het kunnen verdwijnen. Eén van de grootste uitdagingen waar de stad voor staat is het toegankelijk maken van Park Spoor Oost. Vandaag geraak je het terrein alleen maar op langs de noord- en de zuidkant. Maar dat moet beter. Sowieso moet er een nieuwe weg komen tussen het park en de Singel, vindt het stadsbestuur. Maar of dat ook lukt tegen 2015 is nog maar zeer de vraag. “Iéts moet er tegen 2015 komen”, zegt schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde. “Of dat de weg in zijn finale vorm zal zijn, betwijfel ik. Maar we zullen er alles aan doen opdat de mensen het terrein heel gemakkelijk zullen kunnen bereiken.”

Treincarwash

Park Spoor Oost herbergt een groot geheim. Want wat bijna niemand weet: op dit spooremplacement staat een heuse trein-carwash. Het is een installatie, waar treinen doorheen kunnen rijden, en waar ze gewassen weer uit komen. Vlakbij staat ook een onderhoudspost. Als in 2015 de Sinksenfoor naar Park Spoor Oost zou komen, zal de trein-wash er nog altijd staan. De bedoeling is wel dat hij in een latere fase nog verhuist.

Hangars

Het stadsbestuur denkt er verder aan om de historische hangars op de Scheldekaaien een nieuw leven te geven in Park Spoor Oost. Bij de heraanleg van de kaaien zullen de hangars sowieso verdwijnen en de stad vindt het jammer om ze af te breken en er niks nieuws meer mee te doen, omdat ze voor Antwerpen toch een grote emotionele waarde hebben. In Park Spoor Oost zouden ze volgens het schepencollege helemaal tot hun recht komen. Attracties die daar nood aan hebben, zouden er zelfs onderdak kunnen krijgen, of een andere mogelijkheid is dat er tijdens de duur van de foor horeca in wordt ongebracht. Wanneer de verhuis precies zou gebeuren, is onduidelijk. Niet tegen de eerste foor in 2015, in elk geval.

Kmo-zone

Aanvankelijk was het stadsbestuur van plan om ook een stuk kmo-zone te voorzien in Park Spoor Oost. Maar van die piste blijft voorlopig niet erg veel over. Of toch al zeker niet op korte termijn. Wat er dan wél komt, wordt nog onderzocht. De vraag is maar of er op die plek behoefte is aan wonen of kantoren. Vlakbij wordt ook al de slachthuissite ontwikkeld en de stad wil geen overaanbod creëren. Wat er sowieso wél komt, is veel parking. Ook de Sportpaleisbezoeker zou daar gebruik van kunnen maken.
© 2013 De Persgroep Publishing

Geef een reactie