In de pers, Kievit

Plantin en Moretuslei heeft er een parkje bij

Het stadsbalkon bovenop de Plantin en Moretusbrug in de Kievitwijk krijgt vorm. Afgelopen week is gewerkt aan de bouw van een grote luifel. Verder komen er een sportkooi, een speelwand en een glijbaan vanop de brug. In juni volgt een groot openingsfeest.

De aanleg van een stadsbalkon met speel- en zitzones bovenop de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei kadert in het stadsproject Kievit II van AG Vespa. De heraanleg van de openbare ruimte tussen de Baron Joostenstraat en de Somersstraat kost 2,4 miljoen euro en wordt betaald door de stad, het district en projectontwikkelaar Kairos.

Het ontwikkelen van de verlaten spoorweginfrastructuur is in overleg met de buurtbewoners gebeurd. In 2004, bij de heraanleg van het Kievitplein, was dat veel minder het geval. Actiecomité De Ploeg heeft toen vanwege het gebrek aan openheid en ruimte, groen en bewoning stevig strijd gevoerd tegen Kievit I, wat zij het blokkendozencomplex aan het Kievitplein noemden.

Rob Van de Velde, schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling (N-VA) vergelijkt het project op de Plantin en Moretusbrug met de centers aan de spoorwegberm in Borgerhout. “Net zoals aan de centers blazen we nieuw leven in een vergeten wijk. Ook hier aan de achterkant van het Centraal Station bleek er dringend nood aan heropwaardering. Met de komst van drie nieuwe bouwblokken met een mix van appartementen en kantoren en de komst van Comics Station, het nieuwe themapark rond Belgische stripfiguren, moet de heraanleg van het openbaar domein, met spelmogelijkheden en meer groen, een internationale uitstraling geven aan de stationsbuurt. We houden hierbij rekening met de wijk en de historisch beschermde spoorwegberm en – bruggen.”

Infomoment

Het parkje of stadsbalkon op de spoorwegbrug zal toegankelijk zijn via een toegangshelling vanuit de Baron Joostenstraat en via een trap vanuit de Van Immerseelstraat. Er komt ook een glijbaan vanop de brug, een speelwand voor kleine kinderen en een multicourt. In deze afgesloten sportkooi kan er voetbal en basketbal gespeeld worden. Hier komt ook een tribune met zicht op de Plantin en Moretuslei. De banken in de zithoeken krijgen een fel rode kleur. Tussen de groenkussens worden ook picknick- en speltafels geïnstalleerd.

Volgens de planning zullen de werken tegen einde mei zijn afgerond. Binnenkort worden de bewoners uitgenodigd voor een infomoment en begin juni wordt het stadsbalkon geopend.

De ontwerpbureaus zijn intussen bezig met een voorontwerp van het openbaar domein vanaf de Somersstraat tot aan de Lange Kievitstraat. Aan het Kievitplein wordt na de zomer gestart met een nieuwbouwproject met commerciële functies en de kantoren van De Persgroep.

GvA, 18-03-2017

Beeld: Impressiebeeld Multicourt Copyright BUUR HOSPER