Bezali

Polderdistrict wil meer kangoeroewoningen

Berendrecht/Zandvliet In de nieuwe structuurschets voor de polderdorpen Berendrecht en Zandvliet wordt het landelijke karakter duidelijk vastgelegd. Om de bevolkingsgroei op te vangen, wordt ingezet op kangoeroewoningen en buurtparkings.

Door de geschatte bevolkingsgroei van 100.000 nieuwe inwoners groeit de nood aan extra woningen en dat vergroot de druk op open ruimtes. Toch is het niet de bedoeling van de stad Antwerpen om die in het polderdistrict Berendrecht, Zandvliet en Lillo aan te snijden.

‘Wij willen het dorpskarakter absoluut behouden’, zegt Rob Van de Velde (N-VA), schepen van Stadsontwikkeling. Toch is er in dit polderdistrict nood aan nieuwe woningen.

Oudere inwoners

‘Onze oudere inwoners willen in hun dorp blijven wonen, maar hun woning is ondertussen te groot voor hen’, zegt districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA). ‘Uitwijken naar een appartement is niet mogelijk, want die zijn er bijna niet. In de structuurschets namen we op om vooral kleine woningen en appartementen te bouwen. Daarbij hebben we oog voor nieuwe woonvormen als kangoeroewonen. Dat doen we op de ruimtes die nog vrij zijn in de dorpen.’

De dorpen worden ook gekenmerkt door hun smalle straatjes. Alleen verdwijnt een groot deel van de charme door de parkeerdruk. Een oplossing zijn buurtparkings aan de rand van het dorp.

De structuurschets biedt rechtszekerheid aan de landbouwbedrijven. Door de versnippering van de akkergronden is het voor de landbouwer steeds moeilijker om rendabel te zijn. Het open landschap wordt bedreigd door infrastructuurwerken. Door de komst van windmolens wordt er volop gespeculeerd en schiet de grondprijs de hoogte in.

Om het landelijke karakter te verzekeren, wordt er ingezet op alternatieve vormen van landbouw, zoals plukboerderijen, biologische en ecologische landbouw of veeteelt, en collectieve moestuinen.

Bron: Het Nieuwsblad/Antwerpen – 25 Apr. 2015 Pagina 41