In de pers

Projectontwikkelaars betalen in Antwerpen voor crèches

De stad Antwerpen heeft het voorbije jaar bijna 13 miljoen euro binnengehaald bij bouwpromotoren voor openbare diensten, zoals kinderopvang. Dat laat schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) weten.
’Bij het begin van de legislatuur was er een enorme achterstand op het vlak van scholen, groen, kinderopvang en ouderenvoorzieningen’, zegt Rob Van de Velde.
De schepen vond een oplossing door projectontwikkelaars een duit in het zakje te laten doen. Het gaat om een ‘stedenbouwkundige last’ die ze moeten betalen bij grote bouwprojecten voor de heraanleg van openbaar domein en openbare diensten.
Het is niet altijd een som geld die ontwikkelaars aan de stad moeten overmaken. ‘Sommige ontwikkelaars leggen zelf het openbaar domein aan of bouwen een school in nauwe samenwerking met de stad. Neem Post X, de nieuwe kantorensite aan het station van Berchem. Daar gaat de ontwikkelaar een fiets- en een wandelbrug aanleggen, een fuifzaal voor jongeren bouwen en het openbaar domein heraanleggen. Een besparing voor de stad van meer dan 2 miljoen euro.’
Van de Velde wijst erop dat dringend iets gedaan moest worden. ‘We verwachten om en bij 60.000 extra bewoners tegen 2030. Meer bewoners betekent meer verkeer, meer nood aan scholen, crèches, groen, parkeergelegenheid, enzovoort. De ontwikkelaars begrepen meteen dat ook zij hun verantwoordelijkheid moesten opnemen. Zo hebben we in korte tijd het enorme tekort aan kinderopvang kunnen wegwerken. Mede dankzij de centen van Vlaanderen zitten we ook op koers om elk kind een plek in de klas te geven, een huzarenstuk.’
Critici wijzen er wel op dat de ontwikkelaars de extra kosten zullen doorrekenen aan hun kopers. ‘Het gaat om minder dan 0,5 procent per woning. Dat valt dus wel mee’, merkt Van de Velde op.
De stad wil op dezelfde manier te werk gaan bij de overkapping van de Antwerpse ring. ‘Iedereen die vanaf nu in de buurt van de ring wil bouwen, zal een bijdrage aan het overkappingsfonds moeten leveren. Dat zal niet dienen om de overkapping te bekostigen, maar zal aangewend worden voor de kwalitatieve aanleg van het openbaar domein op en rond de overkapping’, aldus Van de Velde.

De Tijd, 20-07-2017