Handelsbeurs

Rob Van de Velde laat Handelsbeurs in ere herstellen

Na veertien jaar leegstand komt er een einde aan de verloedering van de Handelsbeurs. Die moest in 2000 de deuren sluiten op advies van de brandweer en stond sinds dan te verkommeren. De stad keurde op 24 oktober de bouwvergunning goed. Tegen eind 2017 zal de Handelsbeurs onder meer een evenementenhal en een luxehotel herbergen. De totale kost van de renovatie wordt geraamd op 35 à 40 miljoen euro.
Schepen voor Stadsontwikkeling en Onroerend Erfgoed Rob Van de Velde heeft de puzzel van dit moeilijke dossier eindelijk in elkaar laten vallen. ‘Een mijlpaal’, zegt Van de Velde. ‘Hier hebben heel veel mensen heel hard aan gewerkt. Zonder de inbreng van de Vlaamse regering, die 3,75 miljoen investeert via de Erfgoedkluis, zou het niet mogelijk geweest zijn. Chapeau ook voor de investeerders, die hun nek hebben uitgestoken, zodat er eindelijk weer leven kan komen in een grijze buurt.’

Evenementenhal
Projectontwikkelaar Mopro Invest III krijgt de Handelsbeurs en de Schippersbeurs in erfpacht. Ze restaureren de Handelsbeurs tot een publieke ruimte voor kleinschalige evenementen. Overdag zal die enorme hal bereikbaar zijn vanuit de Twaalfmaandenstraat, Israëlietenstraat, Borzestraat en Korte Klarenstraat. ‘Eindelijk kunnen we de Handelsbeurs teruggeven aan de Antwerpenaars’, zegt Van de Velde
Voor grotere festiviteiten komt er een afgesloten zaal met maximum 1.600 bezoekers. De bovenste verdieping biedt mogelijkheden als kantoorruimte.

Luxehotel
De voormalige Schippersbeurs herrijst als restaurant. Het terras loopt deels over in de Handelsbeurs. Mopro Invest III kocht de gebouwen van de Burgerlijke Stand in de Lange Nieuwstraat 20-24. Hier bouwt de Mariott-groep een luxehotel met 112 kamers.

Parkeren
Een evenementenruimte vereist voldoende parkeermogelijkheden. Uit alle opties kiest het stadsbestuur voor een ondergrondse parking. Verdeeld over drie verdiepingen worden onder de Handelsbeurs 293 parkeerplaatsen voorzien, met in- en uitrit in de Sint-Katelijnevest. In de eerste plaats parkeren hier medewerkers ‘maar in de vele voorwaarden is ook opgenomen dat er parkeermogelijkheid moet zijn voor de buurtbewoners’, zegt Van de Velde.

Overlast beperken
Uit het openbaar onderzoek bleek dat omwonenden zich zorgen maken over de afvalverwerking en eventuele geluidsoverlast. ‘We hebben maximaal rekening gehouden met alle opmerkingen en hebben voor vrijwel elk discussiepunt een oplossing of compromis gevonden’, zegt Van de Velde.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleine binnestraatjes. Laden en lossen, alsook de afvalophaling, zal voornamelijk verlopen via de ondergrondse garage. Aan de Lange Nieuwstraat komt ook een los- en laadzone voor onder meer tourbussen. De projectontwikkelaar laat een akoestische studie maken waarin ze aantonen welke maatregelen ze nemen om geluidsoverlast te beperken.

Timing

‘Nu de bouwaanvraag is goedgekeurd, komt alles in een stroomversnelling’, zegt Danny Achten, gedelegeerd bestuurder van Mopro Invest III. Dit was de stap waarop onze investeerders – bestaande én nieuwe – en alle andere partijen, zoals aannemer, exploitanten en Marriott, zaten te wachten.’

Mopro Invest III hoopt in de lente van 2015 de werkzaamheden aan te vatten om tegen eind 2017 de eerste evenementen te laten plaatsvinden in de Handelsbeurs-Schippersbeurs.