Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Rob Van de Velde vervangt Bart De Wever als burgemeester

“Ik ben meer op mijn qui-vive.”

Na een deugddoende strandvakantie in Mexico is schepen Rob Van de Velde (N-VA) tot 18 augustus burgemeester van Antwerpen. Van de Velde blijft er nuchter bij. “Toch ben ik als waarnemend burgemeester nu meer op mijn qui-vive”, zegt Van de Velde. De vakantie kwam niets te vroeg voor Van de Velde. “Ik was echt aan het eind van mijn Latijn”, zegt Van de Velde. “Normaal reis ik met mijn echtgenote door het land waar we op vakantie zijn. Nu geraakte ik niet van het strand af.”

Het schepenambt van Van de Velde kende dan ook een woelige start. In een paar maanden tijd joeg hij enkele bewonersgroepen en actiecomités de gordijnen in. Hij gaf zelfs een nieuwe betekenis aan het Engelse woord voor holbewoner, caveman: Citizen Against Virtualy Everything of (burger tegen ongeveer alles). “Mijn Antwerpse ziel ligt nu eenmaal op mijn tong”, zegt Van de Velde. “Ik heb niemand onterecht geschoffeerd. Het was ook mijn bedoeling om bij het begin al door die zure appel te bijten. Er waren een reeks zaken die niet goed liepen en die dringend moesten worden rechtgetrokken. In plaats van ze te laten aanslepen, is het beter om direct de confrontatie aan te gaan. Mensen weten nu waar ik voor sta en ik heb de indruk dat ze mijn aanpak ook respecteren. Er is een grote mate van wederzijds respect.”

Multinational

Het schepenambt beantwoordt volledig aan zijn verwachtingen.

“Je mag niet vergeten dat je eigenlijk met een tiental mensen een multinational bestuurt”, zegt Van de Velde.

“Ik probeer vooral een aantal dossiers goed af te ronden en enkele zaken recht te trekken. Daarbij blijf ik trouw aan het bestuursakkoord en aan het partijprogramma van N-VA.

Mijn leven wordt nu wel volledig bepaald door mijn agenda. De maatschappij Van de Velde is overgenomen door de stad. Je bent er dag en nacht mee bezig. De fietstochten met mijn vrouw zijn ook veel gerichter nu. We gaan projecten bekijken om te zien wat er goed is en wat beter kan.”

Van de Velde vervangt niet alleen de burgemeester, maar ook zijn collega’s en partijgenoten Liesbeth Homans en Koen Kennis. Dat betekent veel signeerwerk. “Als waarnemend burgemeester ben ik nu meer op mijn qui-vive”, zegt Van de Velde. “Stadsontwikkeling is een reeks van langlopende processen, maar rond veiligheid kan er elke dag iets gebeuren.

Zo moest ik al beslissen om het ponton aan het Steenplein om veiligheidsredenen af te sluiten.”

Evenementen

Tijdens zijn periode als waarnemend burgemeester is Antwerpen gaststad voor het internationaal evenement World Outgames. “Ik maak mij echt geen zorgen”, zegt Van de Velde. “Afgelopen weekend waren er talrijke evenementen in Antwerpen.

Alles is vlekkeloos verlopen.

Dat is ook te danken aan het goede weer. Mensen zijn meer ontspannen en goed gezind. Mijn ervaring is dat als iets start met goede ambiance dat ook zo blijft. En als er zich toch een probleem zou voordoen, dan lossen we dat op. Ik lig daar echt niet wakker van.”

Stadsontwikkeling is iets van de lange termijn, maar Van de Velde blijft slechts tot 2015 schepen. Hij betreurt dat niet. “Ik ga daar zeer rationeel mee om”, zegt hij. “Ik probeer te realiseren wat ik kan. Ondertussen ervaar ik wel dat er opnieuw meer vertrouwen is om te investeren in de stad. Dat was de afgelopen jaren wat weggeëbd. Als een project wordt afgewezen, dan geven we snel een antwoord en we argumenteren waarom. Deze zakelijke aanpak wordt geapprecieerd door ondernemers.”

SACHA VAN WIELE
© 2013 Concentra
Foto: Dirk Kerstens

Geef een reactie