Scheldekaaien

Scheldekaai krijgt eigen marktplein

Er komt een marktplein op de heraangelegde Scheldekaaien waar nu hangar 15 staat. Bovendien wordt een deel van het historische havenhekken behouden, ook na de heraanleg en komt het fietspad aan de straatkant van dat hekken. Het voordeel is dat aan de andere kant meer groen wordt aangelegd.

Er vielen gisternamiddag enkele nieuwigheden te ontdekken tijdens de presentatie van de plannen voor de heraanleg van de Scheldekaai. Er lag een heel groot plan uitgestald waar ook de buurtbewoners van het Zuid konden zien hoe een stuk van hun wijk de komende jaren zal veranderen. “Ik ben in 2009 op een inspraakvergadering geweest”, zegt wijkbewoner Rudy, die in de Kloosterstraat woont. “Ik heb niet de indruk dat er veel veranderd is tegenover toen.”

Marktjes organiseren

Philippe Teughels, programmaleider Scheldekaaien, ziet dat anders. “Er zijn wel wat aanpassingen gebeurd. Het meest opvallende is het verharde stuk tussen de Wapenstraat en de Lakenstraat. Nu staat daar nog Hangar 15, maar die wordt afgebroken. Dan komt er plaats om in de toekomst bijvoorbeeld een groentenmarkt of boekenmarktjes te organiseren. Er is ook plaats voor een zomerbar en een kiosk voor optredens. De ontwerpers hebben vlak naast de ingang van de voormalige Zuidersluis ook een gebouwtje getekend: dat zou een café-restaurant kunnen zijn. En het hellend vlak aan de Zuidersluis kan in de toekomst ook nog aansluiten op een ponton voor toeristenboten.”

Scheidingslijn

Nog nieuw is dat het havenhekken grotendeels blijft behouden. “Daar is nog stevig over gediscussieerd”, zegt Teughels. “Een argument luidt dat het hekwerk een barrière vormt tussen de stad en de stroom. De ontwerpers hebben in ieder geval voor voldoende toegangen tot de heraangelegde kaaien gezorgd, maar waar het kan blijft het hekwerk staan. De hekken krijgen in ieder geval een opknapbeurt en ze dienen nu ook als scheidingslijn tussen de straat met het fietspad aan de ene kant, en de groene zone aan de andere kant. Het voordeel is dat de groene zone een stuk breder is geworden.”

Geen tram

Van een tram op de kaaien is in het voorontwerp geen sprake meer. “De Lijn heeft andere prioriteiten in Antwerpen”, zegt Teughels. “Maar de ontwerpers hebben wel metingen gedaan. Als er over tien of twintig jaar wel een tram zou moeten rijden, is de groene zone overal breeg genoeg om tramsporen aan te leggen.”

“Dat er nu geen sprake meer is van een tram, vind ik spijtig”, zegt buurtbewoner Rudy. “Daardoor vrees is dat er ook na de heraanleg toch nog altijd heel wat auto’s op de kaaien zullen rijden.”

Teughels gaat de opmerkingen van buurtbewoners nu bundelen in een rapport. “Dat overhandigen we aan de ontwerpers. Tegen het einde van het jaar komen ze met een definitief ontwerp en tegen het einde van volgend jaar gaat de eerste schop voor de heraanleg in de grond ter hoogte van de Namenstraat.”

 

 

 

 

Foto: http://www.sigmaplan.be
Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden