Scheldekaaien

Schepen blust brandje over Scheldekaaien

De vastgelegde timing voor de nieuwe Scheldekaaien botst met de mogelijke herziening van de plannen.
Neen, het masterplan voor de Scheldekaaien wordt niet op losse schroeven gezet.’ Schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) sprak gisteren het bericht van Gazet van Antwerpen formeel tegen. Toch denkt het Antwerpse stadsbestuur aan enkele ‘Cosmetische wijzigingen’.

De her aanleg van de Scheldekaaien blijft zonder twijfel het meest prestigieuze project voor Antwerpen voor de komende twintig jaar. Ook de vorige coalitie besteedde er heel wat werk aan.
Samen met Vlaanderen werkte Antwerpen een ambitieus plan uit (waarbij enkele loodsen en de befaamde parking op de kaaien zouden verdwijnen) dat politiek zeer breed werd gedragen (de N-VA incluis). De uitspraken van Van de Velde wekten dan ook verbazing. Uitgerekend op het moment dat de schepen aankondigde dat er een akkoord is over de start van de werken (van 2014 tot 2031), leek hij de plannen in vraag te stellen. Maar de schepen voelde zich misbegrepen. ‘We gaan er juist voor. In september volgt er nog een overleg tussen burgemeester Bart De Wever en de bevoegde Vlaamse minister, Hilde Crevits (CD&V).’

Toch ziet Van de Velde nog een probleem. Een ondergrondse parking aan Sint-Andries moet de verloren gegane parkeerplaatsen compenseren. Maar de stad vindt geen privé-uitbater. Wanneer de onderhandelingen definitief afspringen, wil Van de Velde op de kaaien een ondergrondse (of desnoods bovengrondse) parking. De N-VA vreest bovendien dat het plein wat te doods zou uitvallen en vraagt daarom wat ‘cosmetische veranderingen’. Van de Velde: ‘We denken er niet aan om alles op zijn kop te zetten. Ik sta voor 600 procent achter dit project.’

De SP.A-oppositie volgt het met een kritisch oog. ‘Het lijkt wel of Van de Velde een brandje blust dat hij zelf heeft aangestoken,’ zegt gemeenteraadslid Toon Wassenberg.

© 2013 Corelio

Geef een reactie