In de pers

Schepen trekt ten strijde tegen ‘politiek gestuurde’ actiecomités

Worden de actiecomités in Antwerpen misbruikt door de oppositie? Of intimideert schepen Rob Van de Velde (N-VA) de mensen van de actiecomités die kritiek geven? N-VA en Groen zullen het hierover waarschijnlijk nooit eens geraken.

Het kwam dinsdagavond op de gemeenteraad tot een zware aanvaring tussen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) enerzijds en Groen-gemeenteraadsleden Wouter Van Besien en Joris Giebens. De aanleiding was het masterplan Slachthuis. Van de Velde verweet de groenen van het Damcomité daar te misbruiken voor politieke doeleinden.

Een dag later blijft Van de Velde achter zijn uitspraken staan. Hij merkt ook dat in andere dossiers sp.a en Groen actiecomités gebruiken om het stadsbestuur aan te vallen. “Ik zag het ook gebeuren bij het Eksterlaar en de Expo in Wilrijk”, zegt Van de Velde. “Eerst dacht ik dat het om eerbare mensen ging die bezorgd waren om hun wijk. Dat bleek niet het geval te zijn. Mensen die actief zijn in sp.a en Groen zaten mee in de actiecomités. Doe dat toch niet. Het is duidelijker en eerlijker als deze mensen zich gewoon kenbaar zouden maken. Dat is zuiverder voor de communicatie, ook in de media. Het zijn dan niet gewoon bewoners, maar mensen in een actiegroep met een politiek sausje.”

Dat zit de schepen van Stadsontwikkeling duidelijk dwars. “Ik blijf het niet langer pikken dat dit soort van actiecomités gewoon verlengstukken zijn van politieke partijen”, zegt Van de Velde. “Op verschillende plekken zie ik dat actiecomités worden gekaapt door de oppositiepartijen sp.a en Groen. In het Damcomité zit onder meer de secretaris van de Groen-fractie in de gemeenteraad, en haar echtgenoot. Ik heb dit comité geregeld uitgenodigd om samen te zitten rond betaalbaarheid van deze nieuwe wijk. Ze weigerden, omdat ze dit anders niet meer politiek konden uitbuiten. De communicatie van het actiecomité en Groen is op elkaar afgestemd. Door de groenen is dit actiecomité aangebrand. Hoe kan ik daar nu nog constructief mee samenwerken?”

Groen: “Schadelijk”

Groen-fractieleider Wouter Van Besien is even scherp in zijn reactie. Hij is niet te spreken over het standpunt van schepen Van de Velde. “Wat de schepen doet is zeer schadelijk”, zegt Van Besien. “Ja, iemand van ons zit in haar vrije tijd mee in het Damcomité. Alleen zijn er ook mensen met andere politieke overtuigingen daar actief. Ze vertrekken vanuit hun engagement voor de buurt. Ik vind het mooi wat daar gebeurt. Van de Velde valt nu deze mensen, die kritisch nadenken over hun buurt, aan in hun engagement. Hij ziet politieke strategieën die er niet zijn en maakt zo deze mensen verdacht. Hij schrikt er niet voor terug om ze te vernederen. Dat neem ik hem het meest kwalijk en het is de politiek onwaardig. Door te zeggen dat het allemaal politieke spelletjes zijn, moet hij niet meer luisteren naar de inhoudelijke kritiek. Dit is zeer demotiverend voor al die bewoners die zich inzetten voor hun buurt.”

“Geen probleem”

Jan Vincke, voorzitter van het participatieplatform Antwerpen aan ’t Woord, ziet het probleem niet. Deze organisatie begeleidt al meer dan tien jaar verschillende inspraak- en participatietrajecten. “Ik zie echt geen problemen in mensen die politiek actief zijn, zich ook mengen in buurtgroepen, actiecomités, middenveldorganisaties of bedrijfverenigingen”, zegt Vincke. “Het is belangrijk dat politici weten wat er leeft. Het is ook goed dat actiecomités of bewonersgroepen op hun beurt politici willen betrekken bij hun werking. Ze moeten er wel over waken dat zo veel mogelijke politieke kleuren vertegenwoordigd zijn.”

Vincke legt een parallel met lokale politici die actief zijn op hoger niveau. Hij ziet voorbeelden van Antwerpenaars die met hun inzet in de wijk de stap naar de politiek zetten, zoals districtsraadsleden Paula De Brie (sp.a) uit Antwerpen-Noord en Paul Struyf (N-VA) uit Sint-Andries.

“Beweren dat actiecomités of buurtgroepen politiek worden gebruikt, kan ik niet hard maken”, zegt Vincke. “Het actiecomité rond Spoor Oost weert alle politieke mandatarissen. Dat zorgt er echter voor dat ze in een zwakke positie staan tegenover de politieke wereld. In het Damcomité zijn mensen met verschillende politieke kleuren actief. Wat ik wel zie is dat politieke partijen actiecomités voor hun kar pogen te spannen of ze gebruiken om hun eigen gelijk te halen. Vanuit Antwerpen aan ’t Woord moedigen we alle politieke partijen aan om actief en aanwezig te zijn in lokale bewonersgroepen. Kijk, het gebeurt al bij andere verenigingen en organisaties. Nu alleen de actiecomités er uit pikken, is de waarheid geweld aan doen.”

GvA, 24-11-2016